Med Michelin solutions sørger Michelin for innovasjon i flåteløsninger

Michelin solutions har forpliktet seg til å samarbeide med lastebiltransportselskaper for å hjelpe dem med å redusere drivstoffregningen.

•Helt fra starten har Michelin vært en global aktør innen mobilitet, med konstruksjon av de beste mulige dekkene og med tilbud av et bredt spekter av tjenester.

•Michelin solutions ble opprettet i 2012 og er fullt dedikert til å øke effektiviteten til bilflåter og øke deres resultatmarginer.

•I Norden er transportbransjen i tilbakegang: Fraktvolumet falt med ca 3 % i tonn per kilometer i 2012. Samtidig har diesel blitt et av lastebileiernes største utgiftspost.

•Det første tilbudet fra Michelin solutions heter EFFIFUEL™ og representerer et innovasjonsgjennombrudd innen lastebiltransport. Det utvider i betydelig grad Michelins tradisjonelle forretningsmodell.

•EFFIFUEL™ distribueres som en del av merkevaren MICHELIN® solutions og er et tilbud av typen “tilfreds eller pengene tilbake” som er risikofritt for lastebileiere. Det illustrerer Michelins urokkelige løfte om å gi helhjertet støtte til mer effektiv mobilitet.

Siden bedriften ble grunnlagt har Michelin tatt en holistisk tilnærming til bedre mobilitet. I tillegg til å designe de best mulige dekkene for alle typer kjøretøyer - fra sykler til det største jetflyene - har konsernet også utviklet tjenester som legger til rette for mobilitet. Michelins historie har mange tydelige eksempler på disse tjenestene, blant annet kart, guider, veiskilt og et reiseplanleggingskontor. Michelin har også ryddet vei for mer effektiv mobilitet med oppfinnelsen av radialdekket i 1946 og var den første til å utvikle drivstoffeffektive dekk, i 1992. Michelin har alltid støttet dekksalget med et tjenestetilbud, som gradvis er blitt utvidet til å bli, i noen tilfeller, et viktig salgsargument for dekkene.

I dag er Michelin engasjert i å komme opp på neste nivå ved å utvikle nye produkt/tjeneste-løsninger.

Det er slik Michelins nyeste selskap, Michelin solutions, ble til. Det er beregnet på å betjene behovene til flåter med lastebiler, busser, biler, varebiler og masseforflytningskjøretøyer, og ble spesielt opprettet for å designe, utvikle og markedsføre innovative løsninger som omfatter mer enn bare dekk.

I praksis utvikler det nye selskapet løsninger[1] på et bredt spekter av områder, som outsourcing av dekkforvaltning, kjøretøyproduktivitet og drivstoffsparing.

Målet til Michelin solutions er å bli den engasjerte samarbeidspartneren som løser de viktigste mobilitetsrelaterte problemer som flåtesjefene står overfor, og samtidig gi støtte til vekst og dele verdien som skapes med dem. Resultatet er en kontrakt mellom kunden og Michelin solutions som spesifiserer ressursene som skal brukes og målene som skal nås.

Denne avtalen er mulig takket være:

-       Michelins erfaring med flåteadministrasjon. I over 70 år har Michelin støttet flåteadministratorer og gjort det mulig for 500 000 kjøretøy å dra nytte av selskapets tjenester. En dedikert enhet for dette feltet, Michelin Fleet solutions, ble opprettet i 2001.

-       Et unikt økosystem med eksperter støttet av nøye utvalgte samarbeidspartnere med ekspertise og teknologisk ledelse på områder som skydatabehandling, telematikk, elektronikk, føreropplæring og flåteforvaltning. Denne rollen som systemintegrator setter Michelin solutions i stand til å redusere tid til marked ved å utnytte en rekke markedsinnovasjoner som har med mer enn dekk å gjøre. Accenture[2], Atos Worldline[3] og TyreCheck[4] er tre av de utvalgte partnerne som Michelin har samarbeidet med for å utvikle en unik, nettverkstilkoplet, global plattform med løsninger som gjør at kundene kan betjenes på en mer effektiv måte.

-       Et partnerskap som er beregnet på å fungere nær kundene gjennom kundekonsulenter som er eksperter, flåteoperatører og -kontrollører, forretningsstøtteteam og Michelin solutions-senteret.

-       En global tilstedeværelse. Michelin solutions har vært i drift i Europa siden mai 2013 og vil rulle ut i Nord-Amerika, Sør-Amerika og Kina i 2014 og 2015. Michelin solutions kan bygge på et nettverk med tjenestepartnere som strekker seg over hele verden.

EFFIFUEL™: en første innovativ løsning som er tilgjengelig umiddelbart
Med lanseringen av EFFIFUEL™, selskapets første løsning for lastebilflåter, samarbeider Michelin solutions med lastebiltransportselskaper for å redusere flåtenes drivstoffkostnader. I transportverdenen, som i mobilitetsverdenen generelt, representerer denne gjensidige forpliktelsen et innovasjonsgjennombrudd som leverer nye løsninger til en bransje på leting etter lønnsomhet, og som har sett etterspørselen stadig falle i senere år på grunn av resesjonen i Europa. EFFIFUEL™ setter Michelin i stand til å gå inn i en ny fase av produkt/tjeneste-systemet og ytterligere utvide sin forretningsmodell, utviklet fra Michelins flåteløsninger.

Drivstoff: det lettest tilgjengelige stedet for å finne løsninger som gir bedre resultatmarginer
EFFIFUEL™ er et uttrykk for Michelin solutions’ løfte til lastebiltransportselskapene om å hjelpe dem med å redusere drivstoffregningen som utgjør en betydelig del av driftsbudsjettet:

  • I følge prognosene vil nettoprisen på diesel årlig øke 3 til 4 % i årene som kommer. I Vest-Europa økte pumpeprisen på diesel årlig med 4 % mellom 2005 og 2012.
  • Drivstoff står for nesten 30 % av flåtekostnadene i Vest-Europa og nesten 40 % i Sentral-Europa. I Norden er drivstoff et av transportselskapens største kostnadspost.
  • For en lastebil som kjøres 120 000 km i året, kan det månedlige drivstoffbudsjettet være lik eller større enn det årlige dekkbudsjettet.
  • I Vest-Europa er det beregnet at det årlige resultatet som genereres av en fjerntransport-lastebil i løpet av hele året er rundt EUR 3000,- netto.

I tillegg til forretningsmessige utfordringer, finnes det også lovpålagte restriksjoner. I noen land vil for eksempel avgiften “ecotax”, som lastebiler må betale, baseres på CO2-utslipp, noe som er direkte relatert til drivstofforbruk. Det er derfor det er i alles interesse å optimalisere denne budsjettposten.

I denne felles tilnærmingen for å øke effektiviteten, vil den mest slående indikatoren være mengden med CO2 sluppet ut per tonn transportert. Dette beløpet er direkte proporsjonalt med antall liter drivstoff brukt, siden en liter diesel slipper ut tilsvarende 2,65 kg med CO2.

Casestudie: Hva slags gevinst kan et lastebiltransportselskap forvente med EFFIFUELTM?
Drivstoff utgjør omkring 29 % av driftskostnaden per kilometer for en 40-tonns lastebil med trailer som kjører ca. 120 000 km i året.

For en bil i samme kategori som kjører 90 000 km på regionale veier, utgjør drivstoff 26 % av driftskostnaden per kilometer. Selv om en regionaltransportbil kjører færre kilometer, har den de samme faste kostnadene og kjører generelt flere kilometer med tom trailer.

En reduksjon i drivstofforbruket på 2,5 liter per 100 km utgjør en årlig besparelse på:

  • EUR 3200 for langtransport. Dette betyr en reduksjon på minst 2,1 % av de samlede eiekostnadene og åtte tonn i CO2-utslipp.
  • EUR 2400 for regionaltransport. Dette betyr en reduksjon på minst 1,9% av de samlede eiekostnadene og seks tonn i CO2-utslipp.

Resultatet er at en bedrift med en nettomargin på 2 % vil se dette tallet doblet, mens en bedrift på break-even vil oppnå lønnsomhet.

Disse beløpene er beregnet på grunnlag av kostnadene i vesteuropeiske land.

Basert på kostnadene i østeuropeiske land, med en lastebil som kjører mer enn 150 000 i året og lønninger som er på 40 % av vesteuropeiske nivåer, blir drivstoffbesparelsen for en 40-tonns trailerlastebil EUR 4200, eller en reduksjon av de samlede eiekostnadene på 3,5%.

Michelin solutions' EFFIFUELTM: et engasjement som kan måles i liter per 100 km
Samarbeidet som Michelin solutions tilbyr lastebiltransportselskaper er ulikt noe annet på markedet i dag.

EFFIFUEL™-løsningen tar sikte på å hjelpe lastebileiere med å begrense og redusere drivstoffkostnadene sine. Avhengig av flåtens utgangsposisjon definerer Michelin solutions sammen med transportselskapet en avtalefestet forpliktelse basert på drivstoffbesparelser og ressursene som skal tas i bruk for å oppnå dem. Gevinstene som genereres av løsningen deles av samarbeidspartnerne.

En rekke tiltak settes inn av Michelin solutions for å hjelpe lastebiltransportbedriftene redusere forbruket. Blant de viktigste er:

-       Kurs i øko-kjøring med eksperter, samt overvåking av føreres kjøreadferd på grunnlag av individuelle øko-poeng.

-       Drivstoffanalytikere fra Michelin solutions som er eksperter på å samle inn og studere data som påvirker drivstofforbruk.

-       Montering av telematikkskjermer som gir lastebileiere innsikt og hjelper dem å fjernanalysere kjøretøyparametre og spore drivstoffbruk.

-       Outsourcing og optimalisering av dekkforvaltning basert på pris per kilometer, for å redusere drivstofforbruket. Dette tiltaket omfatter montering av et dekktrykkovervåkingssystem (TPMS) for å gi bedre sikkerhet for føreren, lastebilen og lasten.

- Noen av disse tjenestene finnes allerede hver for seg, forklarer Franck Estoquié, Chief Marketing Officer, Michelin solutions. Det som er nytt, er at vi er i stand til å pakke dem i en og samme løsning, administrere dem på en effektiv måte og få til et langsiktig engasjement.

Lastebileiere tilbys fireårige kontrakter. En innledende kontroll av kjøretøytyper, dekk, reiseruter, lastevekter og førervaner hjelper til med å definere målet, målt i liter per 100 km. Drivstoffanalytikere fra Michelin solutions foretar dybdestudier og lager regelmessige rapporter. - Ideen er ikke å erstatte flåtesjefene, men i stedet å gi dem ressurser, synlighet og råd for å optimalisere sine virksomheter og involvere oss i prosessen, sier Estoquié. - Hvis de felles målene nås, deler vi gevinstene. Hvis ikke, refunderer Michelin solutions en del av de påløpte kostnadene på forholdsmessig grunnlag. For lastebileiere er det hele derfor risikofritt og kan sette bedriften i stand til å forbedre driftsmarginen betydelig.

EFFIFUEL™-tilbudet fra Michelin solutions kan brukes for alle typer kjøretøyer og lastebilmerker. På denne måten skaper Michelin solutions merverdi både for kunden og for Michelin.

Målet er å rulle ut Michelin solutions i de fleste europeiske land i løpet av 201 og dekke det nordamerikanske markedet i nær fremtid. Selv om den første løsningen – EFFIFUEL™ – er beregnet på lastebilflåter, vil Michelin solutions etter hvert også innfri behovene til andre kjøretøyflåter, blant annet passasjerbiler, varebiler og masseforflytningsutstyr.


[1] En løsning er blant annet en kombinasjon av produkter, tjenester, feltspesialister, innovative teknologier og IT-systemer.

[2] Accenture er et globalt selskap som er involvert i ledelsesrådgivning, teknologitjenester og outsourcing. Ved å slå sammen erfaring som savner sidestykke, omfattende kapabiliteter på tvers av alle bransjer og forretningsfunksjoner, samt omfattende analyse av verdens mest vellykkede selskaper, samarbeider Accenture med sine kunder for å hjelpe dem bli mer effektive virksomheter og ofentlige organer. Med ca. 266 000 ansatte som betjener kunder i mer enn 120 land, genererte selskapet nettoinntekter på USD 27,9 milliarder i regnskapsåret som ble avsluttet 31. august 2012. www.accenture.com

[3] Atos Worldline har 40 års erfaring innen betalingstjenester, og bringer med seg Atos' kjerneekspertise innen høyteknologiske transaksjonstjenester. Som en leder innen ende-til-ende-tjenester for kritiske elektronisk transaksjoner har Atos Worldline spesialisert seg på elektronisk betaling (utstedelse, anskaffelse, terminaler, betalingsløsninger og -behandling med og uten kort, eCS (eTjenester for kunder, innbyggere og fellesskap) samt tjenester for finansmarkedene. Atos Worldline har et løpende engasjement innen forskning og innovasjon for å sette sine kunder i stand til å utnytte prisvinnende løsninger og til å forutse markedsutviklinger. Atos Worldline genererte inntekter på EUR 927 millioner i 2012 og har over 5 300 ansatte over hele verden. Du finner mer informasjon på www.atosworldline.com

[4] TyreCheck™ er basert i Irland og har spesialisert seg på tjenester og programvare. Selskapet ble grunnlagt i 2006 og har opplevd stødig vekst hvert år. TyreCheck™ leverer automatiserte løsninger for verdens ledende dekkprodusenter og -forhandlere samt flåtesjefer. Selskapets inspeksjonsstyrings- og dekkforvaltningssystem tilbyr kunder og samarbeidspartnere automatiserte løsninger som dekker alle aspekter av virksomheten - salg, inspeksjon, styring, rapportering og anskaffelse - gjennom levering av det riktige verktøyene som øker virksomhetens effektivitet og kundenes tilfredshet samtidig som service- og lagerstyringskostnadene senkes. Løsningene til TyreCheck™ brukes i 18 land over hele verden og nesten en million kjøretøy styres gjennom deres database. TyreCheck™ fortsetter å vokse og utvikle sitt tilbud sammen med sine samarbeidspartnere. Selskapet har som mål å komme inn på nye markeder og bli verdensleder innen innovative styringsløsninger. www.tyrecheck.com

Pressesjef Michelin Nordic: Lotta WRANGLE
Telefon: 46 8 709 07 76, Mobil: 46 72 250 07 40, E-post: lotta.wrangle@se.michelin.com

Michelins mål er å bidra til en bærekraftig mobilitetsutvikling for varer og mennesker gjennom design, produksjon og markedsføring av dekk for alle typer kjøretøy, f.eks. biler, sykler, bulldosere, fly, jordbruksmaskiner, lastebiler, motorsykler og den amerikanske romfergen. Michelin publiserer også kart, reise-, restaurant- og hotellguider og tilbyr elektroniske reisetjenester på ViaMichelin.com. Michelins hovedkontor ligger i Clermont-Ferrand i Frankrike. Michelin har virksomhet i over 170 land med 113 400 ansatte (hvorav ca. 300 i Norden). Hvis du vil ha mer informasjon, kan du besøke www.michelin.com eller www.michelin.no

Tags: