Michelin Solutions er Michelins nyskabelse inden for vognparksløsninger

Michelin Solutions er et tilbud til vognmandsfirmer om et samarbejde med henblik på at reducere deres brændstofomkostninger.

•Siden sin grundlæggelse har Michelin været en global spiller på mobilitetsmarkedet med udviklingen af de bedst mulige dæk og et tilbud om en lang række services.

•Michelin solutions blev skabt i 2012 med det formål at forbedre vognmænds effektivitet og øge deres indtjening.

•I Norden oplever vognmandsforretninger en krise, der i 2012 viste sig som et fald på ca 3 % i ton per kilometer. Samtidig er dieselbrændstof blevet en av de største udgiftsposter for vognmænd.

•Michelin Solutions første tilbud hedder EFFIFUEL™, en banebrydene nyskabelse inden for vognmandsbranchen, der går langt ud over Michelins sædvanlige forretningsmodel.

•EFFIFUEL™ forhandles under MICHELIN® Solutions varemærket og er et risikofrit tilbud med garanti om “tilfredshed eller pengene tilbage”. Det er altså et løfte fra Michelin om en helhjertet indsats for en mere effektiv mobilitet.

Michelin har siden sin grundlæggelse haft en holistisk tilgang til skabelsen af øget mobilitet. Ud over at udvikle de bedst mulige dæk til alle typer transportmidler – fra cykler til jumbojets- har gruppen også udviklet tjenester med henblik på at øge mobiliteten. Der findes mange gode eksempler på disse tjenester i Michelins historie, herunder vejkort, rejseguides, vejskilte og et ruteplanlægningskontor. Michelins opfindelse af radialdækket i 1946 var banebrydende for mobiliteten, og i 1992 var Michelin de første til at udvikle brændstofeffektive dæk. Michelin har altid understøttet sit dæksalg med et servicetilbud, der med tiden er blevet et af de vigtigste konkurrenceparametre.

I dag tager Michelin et skridt mere inden for udvikling af nye produktserviceløsninger.

Sådan blev Michelins nyeste enhed, Michelin Solutions, skabt med det specifikke formål at designe, udvikle og markedsføre innovative løsninger[1], der omfatter mere end bare dækket, til vognmandsforretninger, der råder over lastbiler, busser, biler, varevogne eller jordflytningsmaskiner.

Denne nye virksomhed udvikler nye løsninger1 inden for en lang række områder, herunder outsourcing af styring af dækparken, køretøjsproduktivitet og brændstofbesparelser.

Michelin Solutions' mål er at blive vognparkbestyrernes engagerede partner, der kan løse de største mobilitetsrelaterede problemer, understøtte deres vækst og dele det skabte udbytte med dem. Dette udmønter sig i en kontraktlig aftale mellem kunden og Michelin Solutions, der specificerer hvilke mål, der skal nås, og hvilke ressourcer, der skal anvendes.

En sådan aftale er mulig takket være:

-       Michelins erfaring inden for styring af vognparker. Michelin har støttet vognmænd i mere end 70 år og serviceret mere end 500.000 køretøjer.

-       Et unikt netværk af eksperter, der bliver omhyggeligt udvalgt på baggrund af deres ekspertise og fremtrædende teknologiske kundskaber, for eksempel inden for cloud-computing, telematik, elektronik, chaufførtræning og styring af vognparker. I denne rolle som systemintegrator er Michelin Solutions i stand til at afkorte tiden til markedsføring ved hjælp af en række nye markedsinnovationer, der omfatter mere end bare dækkene. Accenture[2], Atos Worldline[3] og TyreCheck[4] er tre af de partnere, som Michelin har udvalgt og samarbejdet med i udviklingen af en unik netværksbaseret global løsningsplatform, der kan tilbyde en mere effektiv service til kunderne.

-       Et partnerskab med et tæt samarbejde med professionelle kundechefer, vognparksoperatører og auditører, supportteams og Michelin Solutions løsningscenter.

-       En global tilstedeværelse. Michelin Solutions blev introduceret i Europa i maj 2013 og vil blive implementeret i Nordamerika, Sydamerika og Kina i løbet af 2014 og 2015. Michelin Solutions har et pålideligt netværk af servicepartnere i hele verden.

EFFIFUEL™: den første innovative løsning er allerede tilgængelig
Med lanceringen af EFFIFUELTM, som er Michelin Solutions' første vognparksløsning, indgår Michelin et samarbejde med vognmænd med henblik på at reducere deres brændstofomkostninger. Denne gensidige kontrakt repræsenterer en banebrydende nyskabelse inden for transportbranchen og mobilitetsbranchen generelt med nye løsninger til en industri, der har set efterspørgslen på deres tjenester falde støt i takt med de seneste års krise i Europa, og som derfor har brug for nye veje til forbedret rentabilitet. EFFIFUEL™ bringer Michelin et skridt videre i udviklingen af deres produktservicesystem og nye virksomhedsmodel, der er udviklet på baggrund af Michelin Fleet Solutions.

Brændstof: den første løftestang for øget fortjeneste
EFFIFUELTM er Michelin Solutions' løfte til vognmandsforretninger om reducerede brændstofudgifter, der udgør en betydelig del af driftsbudgettet:

  • Prognoserne spår en stigning på 3 til 4 % i nettoprisen for dieselbrændstof i de kommende år. Tankstationernes dieselpris steg årligt med 4 % mellem 2005 og 2012 i Vesteuropa.
  • Brændstof udgør næsten 30 % af en vognmænds udgifter i Vesteuropa og op til 40 % i Centraleuropa. I Norden udgør brændstof en af de største udgiftsposter for vognmandsforretninger.
  • En lastbil, der kører 120.000 kilometer om året, har et månedligt brændstofbudget, der er mindst lige så stort som dækbudgettet for et helt år.
  • I Vesteuropa anslår man, at en sættevogn, der er i drift året rundt, genererer et årligt nettooverskud på cirka 3000 euro.

Ud over de forretningsmæssige problemer findes der også lovmæssige begrænsninger. Den 'økoskat', der eksempelvis lægges på lastbiler i nogle lande, er baseret på Co2-udledning, som jo er direkte forbundet med brændstofforbruget. Det er altså i alles interesse at optimere denne udgiftspost.

I denne fælles indsats vil den tydeligste indikator for øget effektivitet være mængden af CO2 pr. transporteret ton. Mængden af udledt CO2 er direkte proportionel med antallet af liter forbrugt brændstof. En liter dieselbrændstof udløser, hvad der svarer til 2,65 kilogram CO2.

Eksempel: Hvilken gevinst kan en lastvognsforretning gøre sig forhåbninger om med EFFIFUELTM?
Brændstof udgør ca. 29 % af driftsomkostningerne per kilometer for en 40-tons sættevognskombination, der kører ca. 120.000 kilometer om året.

For et køretøj af samme kategori, der kører 90.000 kilometer på landeveje, vil brændstof udgøre 26 % af driftsomkostningerne per kilometer. Et transportkøretøj, der opererer regionalt, dækker færre kilometer men genererer de samme faste udgifter og kører generelt flere kilometer med tom last.

En besparelse i brændstofforbruget på 2,5 liter per 100 km repræsenterer en årlig besparelse på:

  • 3200 euro for langturstransport. Det repræsenterer en besparelse på mindst 2,1 % i de samlede ejerskabsomkostninger og på otte ton i CO2-udledningen.
  • 2.400 euro for regionaltransport. Det repræsenterer en besparelse på mindst 1,9 % i de samlede ejerskabsomkostninger og på seks ton i CO2-udledningen.

Det betyder, at en virksomhed med en nettofortjeneste på 2 % kan fordoble dette tal, og at en virksomhed med et nulresultat kan vende situationen og skabe et overskud igen.

Disse beløb er beregnet på omkostningsniveauerne i Vesteuropæiske lande.

Baseret på omkostningsniveauet i Østeuropa, hvor lønningerne udgør 40 % af lønningerne i Vesteuropa, vil en 40-tons sættevogn, der kører over 150.000 kilometer om året, kunne opnå brændstofbesparelser på 422 euro, eller et fald på 3,5 % i de samlede ejerskabsomkostninger.

Michelin solutions EFFIFUELTM: et engagement, der måles i liter per 100 kilometer
Det partnerskab, som Michelin Solutions tilbyder vognmandsforretninger, adskiller sig fra alle andre tilbud på markedet i dag.

EFFIFUELTM løsningen har til formål at hjælpe vognmænd med at få kontrol over og reducere deres brændstofomkostninger. På baggrund af vognparkens udgangssituation indgår Michelin Solutions og virksomheden en fælles kontrakt, der definerer målet for brændstofbesparelserne og de ressourcer, der skal anvendes for at opnå dem. Den gevinst, som løsningen udløser, deles mellem parterne.

Michelin Solutions iværksætter en række tiltag til reduktion af lastvognsforretningens forbrug. Blandt de vigtigste tiltag kan nævnes:

-       Professionelle kurser i økokørsel og kontrol af chaufførens adfærd baseret på individuelle økoscorer.

-       Michelin Solutions' brændstofanalytikere, der er eksperter i at indhente og studere data, der har betydning for brændstofforbruget.

-       Installation af telematiske displayenheder, der giver lastbilchaufførerne oplysninger om forskellige køretøjsparametre og registrerer brændstofforbruget.

-       Outsourcing og optimering af styringen af dækparken, baseret på en kilometerpris for at nedsætte brændstofforbruget. Dette tiltag omfatter installation af et dæktrykovervågningssystem (TPMS), der øger sikkerheden for chaufføren, lastbilen og fragten.

"Nogle af disse tjenester er allerede tilgængelige hver for sig", forklarer Franck Estoquié, der er marketingschef for Michelin Solutions. "Det nye er, at man nu kan få dem i én samlet løsning, styre dem effektivt og indgå et langvarigt engagement".

Vognmænd tilbydes firårige kontrakter. Der udføres en indledende audit af køretøjstyper, dæk, ruter, lastvægter og chaufførvaner, der danner grundlag for fastsættelsen af målet, angivet i liter per 100 kilometer. Michelin Solutions brændstofanalytikere foretager dybdegående undersøgelser og udfærdiger regelmæssige rapporter. "Ideen er ikke at erstatte vognparkslederne, men snarere at give dem de ressourcer og den gennemsigtighed og rådgivning, de har brug for, hvis de skal optimere deres drift, og at involvere os i processen", siger Estoquié. "Hvis det mål, vi har sat i fællesskab med kunden, bliver nået, deler vi den skabte indtjening. Hvis det ikke bliver nået, refunderer Michelin Solutions en del af de påløbne udgifter på pro-rata-basis." Samarbejdet er altså risikofrit for vognmændene men giver dem samtidig mulighed for at forbedre deres indtjening betydeligt.

Michelin Solutions EFFIFUELTM kan anvendes til alle køretøjstyper og lastbilsmærker. Michelin Solutions skaber således værdi for både kunden og Michelin.

Målet er at implementere Michelin Solutions i de fleste Europæiske lande i løbet af 2013 og at dække det Nordamerikanske marked i den nærmeste fremtid. Den første løsning - EFFIFUELTM - er rettet mod vognmandsforretninger, men med tiden vil Michelin også kunne tilbyde løsninger til andre vognparker, der inkluderer personbiler, varevogne og jordflytningsmaskiner.


[1] En løsning er en kombination af bl.a. produkter, tjenester, feltspecialister, innovative teknologier og IT-systemer.

[2] Accenture er en global virksomhed, der yder konsulentbistand inden for ledelse, IT og outsourcing. Med deres enestående erfaring, omfattende ekspertise inden for alle brancher og forretningsfunktioner og indgående forskning i verdens mest succesrige virksomheder arbejder Accenture sammen med sine kunder for at hjælpe dem med at blive højtydende virksomheder og regeringer. Virksomheden har ca. 266.000 ansatte, der betjener kunder i mere end 120 lande, og generede en nettoomsætning på 27,9 milliarder USD i det skatteår, der sluttede d. 31. August 2012. www.accenture.com

[3] Atos Worldline har 40 års erfaring inden for betalingstjenester og udgør Atos' kerneekspertise inden for højteknologiske transaktionstjenester. Atos Worldline er ledende inden for helhedsløsninger i forbindelse med kritiske elektroniske transaktioner og er specialiseret i elektronisk betaling (udstedelse, erhvervelse, terminaler og løsninger til og gennemførsel af betalinger med og uden kort), eCS (e-tjenester til kunder, borgere og fællesskaber) samt tjenesteydelser på finansmarkedet. Atos Worldlines evige indsats inden for forskning og innovation har resulteret i prisvindende løsninger, der har givet deres kunder store fordele og mulighed for at forudse markedsudviklinger. Atos Worldline har over 5300 ansatte på verdensplan og skabte en indtjening på 927 millioner euro i 2012. Yderligere oplysninger: www.atosworldline.com

[4] TyreCheckTM har base i Irland og er specialiseret i tjenesteydelser og software. Virksomheden blev grundlagt i 2006 og har siden oplevet en stadig vækst. TyreCheckTM leverer automatiserede løsninger til verdens førende dækproducenter og –forhandlere og vognparker. Med deres styringssystemer tilbyder de løsninger til deres kunder og partnere, der dækker alle forretningsaspekter fra salg, inspektion, ledelse, rapportering og indkøb. Det gør de ved at levere de helt rigtige værktøjer til forbedring af effektiviteten og kundetilfredsheden og til reduktion af drifts- og inventarstyringsomkostningerne. TyreCheckTM leverer deres løsninger til 18 lande rundt om i verden, og tæt ved en million køretøjer styres via deres database. TyreCheckTM fortsætter med at vokse og udvikle deres tilbud i samarbejde med deres partnere. Virksomhedens mål er at trænge igennem på nye markeder og blive førende inden for innovative ledelsesløsninger på verdensplan. www.tyrecheck.com

Pressekontakt Michelin Nordic: Lotta WRANGLE
Telefon: 46 8 709 07 76, Mobil: 46 72 250 07 40, E-mail: lotta.wrangle@se.michelin.com

Om Michelin
Michelins mission er at bidrage til konstant at forbedre varer og mennesker mobilitet ved at udvikle, fabrikere og sælge dæk til alle typer af køretøjer, f.eks. biler, cykler, entreprenørmaskiner, fly, jorbrugsudstyr, lastvogne, motorcykler og den amerikanske rumfærge. Michelin udgiver også vejkort, rejse-, restaurant- og hotelguider samt tilbyder elektroniske rejsetjenester på viamichelin.com. Michelins hovedkontor ligger i Clermont-Ferrand i Frankrig. Michelin driver virksomhed i mere end 170 lande med 113.400 ansatte, heraf cirka 300 i Norden. Nærmere information på: www.michelin.com eller www.michelin.dk.

Tags: