Oslokvinnene flinkest i landet på å bytte dekk

Dekkskift er fortsatt herrenes domene, men i Norge svinger også urbane kvinner dekkspaken. I Oslo oppgir nå nær 14 prosent av kvinnene at de står for familiens dekkskift. Det viser en ny nordisk undersøkelse utført på vegne av Michelin. I Nord-Norge og på vestlandet later dekkskift fortsatt til å være en eksklusivt mannlig syssel.

– Dekkskift har tradisjonelt vært mannnens domene, men vi mener kvinnene er på frammarsj, sier Lotta Wrangle, Nordic PR Manager i Michelin. Det er store ulikheter mellom landsdelene. Mens Oslo-kvinnene skifter mest dekk, gjør verken Nord-Norge eller Vestlandet utslag på statsistikken.

Denne våren har Michelin latt 1.000 respondenter[1] i hvert av de nordiske landene svare på spørsmål om dekkskift, blant annet: ”Hvem i husholdningen er det som skifter til sommerdekk på familiens bil?”

Det er nesten ti ganger så vanlig for menn som for kvinner å skifte dekk på familiens bil. 73 prosent av norske menn står for dekkskift på familiebilen mot bare 7,9 prosent av kvinnene, den samme fordelingen som i Sverige. Menn på Vestlandet skifter mest av alle; her står ni av ti menn for dekkskiftet, mens tallet i Trøndelag er så lavt som 54,55 prosent.

I Danmark skifter betydelig færre menn dekk, og andelen av kvinner er enda lavere. Annenhver danske bilist tyr i stedet til dekkverksted. Det skyldes sannsynligvis at det mildere danske klimaet gjør dekkskift til en mindre kritisk aktivitet enn hos naboene i nord, og det gjenspeiler seg i et generelt lavere kunnskapsnivå hos danske bilister når det gjelder dekk. For eksempel er det åtte ganger fler i Danmark enn i Norge som er usikre på å skifte hjul ved punktering.

Oslokvinner skifter mest dekk
I Oslo svarer 13,8 prosent at kvinnen står for dekkskiftet, sammenlignet med landsgjennomsnittet på 8 prosent. Det er en høyere andel enn i noen annen landsdel og nær dobbelt så mange som i Stockholm, hvor bare 5,8 prosent av respondentene oppgir at kvinnen står for dekkskiftet.

Tre ganger så mange yngre kvinner skifter dekk som gjennomsnittet, og kvinner over 45 skifter mindre.

Blant de norske respondentene er det stor uenighet mellom kjønnene om hvor mange kvinner som skifter dekk. Mens 24 prosent av kvinnene sier at kvinnene står for dekkskift, sier bare 2,15 prosent av mennene det samme.

Venter på snøsmeltingen
Selv om vi i Norge har en frist for når piggdekkene skal av, velger annenhver norske bilist eller 49,61 prosent å skifte først når all snø er borte.

– Michelin anbefaler å skifte til sommerdekk når døgntemperaturen er på ca fem grader eller mer, sier Lotta Wrangle. – Det er også viktig å huske at selv om det ikke er ulovlig å kjøre med piggfrie vinterdekk om sommeren, har disse dekkene mye dårligere egenskaper på sommerføre, blant annet når det gjelder vannplaning. I Norge oppgir nærmere 11 prosent at de bruker piggfrie vinterdekk om sommeren – det er tre ganger så mye som i Sverige.


[1] Undersøkelsen ble gjennomført av PFM Research på oppdrag av Michelin først uke i april 2013. I undersøkelsen ble 1000 personer i Norge, Sverige og Danmark spurt om dekk og dekkskift.

Pressesjef Michelin Nordic: Lotta WRANGLE
Telefon: 46 8 709 07 76, Mobil: 46 72 250 07 40, E-post: lotta.wrangle@se.michelin.com

Michelins mål er å bidra til en bærekraftig mobilitetsutvikling for varer og mennesker gjennom design, produksjon og markedsføring av dekk for alle typer kjøretøy, f.eks. biler, sykler, bulldosere, fly, jordbruksmaskiner, lastebiler, motorsykler og den amerikanske romfergen. Michelin publiserer også kart, reise-, restaurant- og hotellguider og tilbyr elektroniske reisetjenester på ViaMichelin.com. Michelins hovedkontor ligger i Clermont-Ferrand i Frankrike. Michelin har virksomhet i over 170 land med 113 400 ansatte (hvorav ca. 300 i Norden). Hvis du vil ha mer informasjon, kan du besøke www.michelin.com eller www.michelin.no

Tags:

Om oss

Michelin er et ledende dekkselskap som er dedikert til å forbedre transport av varer og mennesker gjennom produksjon, distribusjon og markedsføring av dekk til alle typer kjøretøy. Michelin tilbyr også innovative forretningsløsninger, digitale reisetjenester og publiserer reise-, hotell- og restaurantguider og kart. Michelin har hovedkontor i Clermont-Ferrand i Frankrike og er representert i 170 land, har 114 000 ansatte og 70 produksjonsanlegg i 17 land. Selskapets Teknologisenter for forskning og utvikling har virksomhet i Europa, Nordamerika og Asia. For mer informasjon besøk gjerne vår hjemmeside www.michelin.com eller www.michelin.no.

Abonner

Multimedia

Multimedia

Dokumenter og linker

Sitater

Michelin anbefaler å skifte til sommerdekk når døgntemperaturen er på ca fem grader eller mer. Det er også viktig å huske at selv om det ikke er ulovlig å kjøre med piggfrie vinterdekk om sommeren, har disse dekkene mye dårligere egenskaper på sommerføre, blant annet når det gjelder vannplaning. I Norge oppgir nærmere 11 prosent at de bruker piggfrie vinterdekk om sommeren – det er tre ganger så mye som i Sverige.
Lotta Wrangle, Nordic PR Manager i Michelin