39 leiligheter oppføres på et halvt år i Drammen

39 leiligheter basert på 78 byggmoduler fordelt på fire tre-etasjes bygg produseres og oppføres i løpet av et halvt år på Gjerpenkollen i Drammen. Leilighetene leveres av modulbedriften Moelven Byggmodul AS.


Det er Gjerpenkollen AS som står bak bygget og kontrakten er verdt 38 millioner kroner for Moelv-bedriften.

Gjerpenkollen er et boligprosjekt som Moelven Byggmodul har jobbet med over lang tid. Salgssjef Gunnar Erik Skjæret og markedssjef Jo Finborud har gleden av å meddele at prosjektet er bestilt og at 30 av 39 leiligheter i byggetrinn 1 er solgt.

- Byggetrinn 2 inneholder 24 identiske leiligheter og vi regner med at dette også blir realisert siden trinn 1 har solgt så bra på relativt kort tid, sier Finborud og Skjæret.

Finborud fremhever den gode og langsiktige jobben Skjæret har gjort for å få prosjektet på plass.

Moderne løsninger
Prosjektet gjennomføres med moderne løsninger på alle områder inkludert vannbåren varme i alle gulv.

- Vi jobber for tiden med mange spennende boligprosjekter og ser at vårt byggesystem får mer og mer anerkjennelse i markedet. Modulbasert boligbygging gir mange muligheter for rasjonelle løsninger og effektive byggeprosesser. Det tar vesentlig kortere tid å oppføre et prefabrikkert bygg enn et plassbygd, sier Finborud.

Rask bygging
Arkitekten som har tegnet bygget er Halvorsen & Reine AS i Drammen og byggherren er Gjerpenkollen AS. Planlagt produksjonsstart er uke 10. Montering av moduler på byggeplass starter i mai, og leilighetene står innflytningsklare i september/oktober.

- Dette er et leilighetsbygg som bygges i fabrikk, fraktes, monteres og står fiks ferdig på et halvt år. Det er forholdsvis rask boligbygging i praksis, sier Finborud.

For ytterligere informasjon:

Jo Finborud, mobil 905 51 133

Moelven är en Skandinavisk industrikoncern som erbjuder produkter och relaterade tjänster på den skandinaviska byggmarknaden. Koncernens bolag har ca. 3.400 anställda med en omsättning på drygt 8 NOK miljarder kronor. Koncernens 52 enheter är organiserade i tre divisioner: Timber, Wood och Byggsystem. Koncernens mission är att ge folk goda rum.
www.moelven.no
www.moelven.se
www.moelven.dk
www.moelven.com

Om oss

Click here to find all company financial reports: http://www.moelven.com/About-Moelven/Finacial-information/Financial-reports/ Moelven Industrier ASA is a Scandinavian industrial group that supplies products and associated services to the Scandinavian building market. The Group's businesses employ over 3.500 persons and have a total annual turnover of some NOK 11 billion. The Group's 36 business production units are organised into three divisions: Timber, Wood and Building Systems. www.moelven.nowww.moelven.sewww.moelven.dkwww.moelven.com

Abonner

Multimedia

Multimedia