Del

Sitater

Vi setter stor pris på at det satses offensivt på miljøvennlig godstransport via jernbane. Dessverre er trenden ellers i Norge at det går litt motsatt vei. Flis og bark fra Moelven Østerdalsbruket er gods som egner seg godt til bulktransport på jernbane.
Banesjef Stig Moen i BaneNOR
Moelvens støtte gjennom mange år gir Redd Barna muligheten til å fortsette vårt viktige arbeid for å sikre mange barn og unge utdanning av god kvalitet
Generalsekretær Birgitte Lange i Redd Barna
Vi har økt fleksibiliteten for våre kunder gjennom 3D-modellering og doblet kapasiteten. Det er et større trykk i markedet enn tidligere etter slike store konstruksjoner. Slik jeg ser det er vi nå framtidsrettet nok til å komme økt etterspørsel i markedet i møte.
Direktør Rune Abrahamsen i Moelven Limtre AS
Norge er et land å besøke når arkitekter skal finne inspirasjon i det materialvalgene skal tas.
Prosjektarkitekt Sveinung Chercka-Simonsen i det danske arkitektfirmaet Schmidt, Hammer og Lassen.
Vi skal gjennomgå rutiner og rørsystemer hos oss slik at vi unngår liknende episoder i ettertid.
Sven Egil Holmsen
Moelven Limtre hadde ikke en eneste anmerkning i Trygg Hansas brannforebyggende besøk. Det ble understreket i besøket at bedriften har god kontroll på blant annet sprinkler, brannalarmer, brannceller og øvrig teknisk beskyttelse.
Erik Weisser-Svendsen
Dessverre har mange bransjeaktører tidligere hatt en ubegrunnet frykt for at tre har svak bæreevne og høy risiko ved brann. Mjøstårnet bidrar til at flere nå får øynene opp for at tre er veldig trygt ved brann og har en bæreevne som tillater store høyder. Sammen med Trefokus lanserte vi nylig en digital veileder for bruk av treindustrielle konstruksjoner. Jeg tror den forestående verdensrekorden på 81 meter kun er en begynnelse på en megatrend.
Sverre Tiltnes
En føler seg privilegert når en kommer rett fra skolebenken og får slike muligheter.
Karoline Røste Omdahl
På vegne av rundt 3500 ansatte i Moelven er jeg svært stolt over prisen.
Morten Kristiansen
I løpet av 18 måneder får disse oppleve to ulike arbeidsplasser tilpasset sin utdanning. Parallelt deltar traineene i et kompetanseprogram, som gir de god oversikt over hele verdikjeden fra skog til fantastiske prosjekter som for eksempel verdens høyeste trebygg.
Emma Østerbø
Dette er det mest teknisk avanserte byggeprosjektet vi har hatt. Det er unikt i sitt slag, så det finnes ingen referansebygg som har en tilsvarende samling med avanserte laboratorier.
Prosjektdirektør Erik Antonsen i Statsbygg
Det er svært spennende og interessant å få mulighet til å delta på noe slik. Per i dag finnes det ikke en internasjonal norm eller kategori for bygg i tre. Det finnes kun kategorier og normer for stål, betong, kompositt og samvirkekonstruksjoner (stål/betong eller betong/stål). Diskusjonen og konklusjonen som gjøres på søndag i arbeidsgruppa jeg skal delta i, er således viktig for hele bransjen.
Rune Abrahamsen
Engebret Dæhlin har en profil som samsvarer meget godt med det vi har ønsket oss.
Erik Dahl, styreleder i Norwegian Wood Cluster
Lille meg blant alle celebritetene, det var helt ubeskrivelig, men jeg fikk veldig fort øye på en koppangsing.
Stein Morten Velta
Tre limtresøyler med grove dimensjoner ble instrumentert med temperaturfølere og undersøkt gjennom en standard ISO-brann i 90 minutter og etterfølgende avkjølingsperiode. Søylene fortsatte å forkulle også etter at brannen var over, men forkullingen stanset opp av seg selv etter hvert som temperaturen sank i ovnen.
Rune Abrahamsen
De vurderte ulike alternativer, men gikk for en høyverdig fasadeløsning i sedertre.
Fred Kalsen
Geografisk ligger brukene nære hverandre og det er fullt mulig å redusere en god del kostnader ved å samordne administrasjonen.
Anders Lindh
Arealgevinsten med Iso3 er betydelig, selv om dette argumentet naturligvis er viktigere i boligprosjekter i tettbygde områder enn i dette prosjektet.
Direktør Sven Egil Holmsen, Moelven Multi3 AS
HENT AS har gjennom de siste årene levert en rekke 0-feil prosjekt. De har levert en rekke store byggeprosjekter til både offentlige og private utbyggere over hele landet – inkludert prosjekter for investor Buchardt. Dette tyder på at de har stor tiltro til at Moelven Limtre AS leverer varene.
Rune Abrahamsen
Berg har en bred og omfattende kompetanse som vil komme Moelven Våler AS svært godt til gode.
Anders Lindh, divisjonssjef
Å sikre at barn får utdanning av god kvalitet er en av de aller viktigste oppgavene til Redd Barna
Generalsekretær Tove R. Wang i Redd Barna
På litt lengre sikt kommer vi også til å kunne tilby kundene våre i det sørlige Sverige en unik pakke av trebaserte bygge- og innredningsmaterialer i én og samme distribusjon.
Adm.dir. Mikael Axelsson, Moelven Wood AB
Vi har samlet oss om denne uttalelsen til Jernbaneverket fordi dette er en svært viktig sak for oss. Bakgrunnen er at InterCity-satsingen med dobbeltspor fram til Hamar vil endre situasjonen for Sørli terminal.
Adm. dir. Erik Dahl i Mjøsen Skog
Vi har bygget limtrebruer lenge og innehar både tung kompetanse, ekte stolthet og nøyaktighet i det vi utfører. Derfor kunne vi nesten ikke tro det var sant da de første nyhetsmeldingene om brukollaps tikket inn på ettermiddagen 17. februar. Vi var tidlig sikre på at kollapsen ikke skyldtes limtre som materiale, limtres bæreevne eller feilmontering av brua. Rapporten fra vegvesenet underbygger dette.
Direktør Rune Abrahamsen
Arbeidsprosessen med å lage modellen tok om lag et halvt år. Det var uvant for meg å jobbe med så klare instrukser, men jeg hadde et veldig godt samarbeid med Moelven Limtre.
Modellbygger Ove Møller-Nielsen.
Lageret i dag er på 2.000 kvadratmeter og har plass til 250 pakker. I det nye lageret vil vi få plass til 1.500 pakker under samme tak. Dette er en storsatsing fra vår side og vil gagne kundene våre.
Daglig leder Ole Anders Lagmandsveen i Moelven Langmoen AS
At Moelven velger å støtte formål som bidrar til at flere får bedre vilkår til å greie seg, er en satsning jeg tror ansatte i hele konsernet er fornøyde med.
Torgeir Berg, merkevareansvarlig i Moelven
Jeg ser fram til jobbe sammen med Kalsaas og ønsker han varmt velkommen.
Bjarne Hønningstad
Elva har fortsatt å stige gjennom natta, men heldigvis ikke i samme takt som på mandag. Det er nå meldt noe mindre nedbør enn fra prognosene i går, men tilsiget til elva er fremdeles stort da alle sideåer og bekker er veldig store.
Direktør Runar Pettersen
Bru har bra estetiske kvaliteter og vil passe godt inn i samme miljø som tømmerterminalen på nordside av brua.
Sivilingeniør Magne Aanstad Bjertnæs, Sweco Norge
Jeg er på vegne av Moelven svært stolt av å ha vært med på utviklingen og byggingen av verdens høgeste trehus. Vi gleder oss stort over at prosjektet i kveld har blitt tildelt prisen for Årets Trebyggeri 2015.
Direktør Rune Abrahamsen, Moelven Limtre AS
. Jeg presiserer at det heller ikke denne gangen stilles spørsmålstegn ved limtre som konstruksjonsmateriale eller monteringen av bruene. Det er dimensjoneringen av bruene som sjekkes.
Rune Abrahamsen
De har konkludert med at brua er underdimensjonert. Brukollapsen skyldtes ikke limtrekonstruksjonen, limtre som materiale eller monteringen av brua.
Direktør Rune Abrahamsen i Moelven Limtre AS
Slik vi forstår det går det etter forholdene bra med sjåføren. Det er vi glad for å høre. Vi er også lettet over at det ikke var flere mennesker involvert i ulykken.
Direktør Rune Abrahamsen i Moelven Limtre AS
Mange bruker begrepet malmfuru feil – det er kun furuprodukter bestående av 100 % kjerneved som kan kalles malmvirke. Det er svært sjelden man kan garantere at et produkt inneholder 100 % kjerneved, derfor er det fascinerende at Moelven nå satser på Malm100.
Seniorforsker Per Otto Flæte ved Treteknisk
Thorsrud har bred erfaring innen produksjons- og salgsledelse nasjonalt og internasjonalt med et sterkt kommersielt fokus. Jeg ser fram til samarbeidet.
Divisjonssjef Ole Helge Aalstad
Tusen takk for en raus julegave til vårt utdanningsarbeid. Det er en god start på et fruktbart samarbeid
Generalsekretær Tove R. Wang i Redd Barna
Jeg håper også at vår suksess kan motivere flere kvinner til å søke. Og de kommer til å få det bra her hos oss.
Ole Anders Lagmandssveen
Vi har hele tiden jobbet hardt for og hatt fokus på å få på plass en avtale med en seriøs industriell aktør som var villig til å drive og utvikle anlegget videre på Nössemark. Det har vi nå klart.
Morten Kristiansen, konsernsjef i Moelven
Omveltningene skjer rundt vår bransje også, og vi fikk gode innspill til hvordan det vil påvirke oss, og hvilke elementer i denne utviklingen vi kan dra nytte av.
Lars Storslett
Det har vært et veldig godt samarbeid med de andre aktørene i prosjektet, og da særlig JM Norge AS som entreprenør og arkitektkontoret L2 Arkitekter.
Rolf Evensen
- Norskprodusert limtre holder svært høy kvalitet. Det er sterkt, stivt og formstabilt og har kapasitet for store laster og spennvidder.
Åge Holmestad
Velg en tidsperiode -
det finnes ingen resultater som samsvarer med ditt søk
det finnes ikke flere reultater som samsvarer med ditt søk
Tilbake til toppen