Lars Thorsrud ny markedsdirektør i divisjon Timber i Moelven

Lars Thorsrud (44) er tilsatt som ny markedsdirektør i divisjon Timber i Moelven Industrier ASA. Han kommer fra stillingen som marketing manager i Norske Skog Saugbrugs AS.

Stillingen i Norske Skog innebærer blant annet ansvar for produktutvikling og markedsaktiviteter i tillegg til optimalisering av lønnsomhet innenfor eksisterende kunder og produkter. Tidligere har han blant annet jobbet i Norske Skog Follum med ansvar for teknisk salg og marketing. Han har vært salgs- og markedssjef for Skipnes Labels and Flexibles og produksjonssjef i Eniro Norge AS. Thorsrud er utdannet innen Printing Management fra London og Stuttgart.

Ole Helge Aalstad, divisjonssjef i Timber er godt fornøyd:

- Thorsrud har bred erfaring innen produksjons- og salgsledelse nasjonalt og internasjonalt med et sterkt kommersielt fokus. Jeg ser fram til samarbeidet, sier Aalstad.

Thorsrud starter i jobben 1. april. Arthur Selvig, som innehar stillingen i dag, vil fortsette i jobben fram til Thorsrud starter og står til disposisjon fram til 30. juni i år.

Moelven Industrier ASA er et Skandinavisk industrikonsern som leverer produkter med tilhørende tjenester til det skandinaviske byggmarkedet. Konsernets virksomheter har ca. 3500 medarbeidere og omsetter årlig for rundt NOK 9 milliarder. Konsernets 52 enheter er organisert i tre divisjoner: Timber, Wood og Byggsystemer. 
www.moelven.no
www.moelven.se
www.moelven.dk
www.moelven.com

Om oss

Click here to find all company financial reports: http://www.moelven.com/About-Moelven/Finacial-information/Financial-reports/ Moelven Industrier ASA is a Scandinavian industrial group that supplies products and associated services to the Scandinavian building market. The Group's businesses employ over 3.500 persons and have a total annual turnover of some NOK 11 billion. The Group's 36 business production units are organised into three divisions: Timber, Wood and Building Systems. www.moelven.nowww.moelven.sewww.moelven.dkwww.moelven.com

Abonner

Multimedia

Multimedia

Quick facts

Moelven Timber: http://www.moelven.com/no/Om-Moelven/Divisjoner/Timber/
Tweet dette

Sitater

Thorsrud har bred erfaring innen produksjons- og salgsledelse nasjonalt og internasjonalt med et sterkt kommersielt fokus. Jeg ser fram til samarbeidet.
Divisjonssjef Ole Helge Aalstad