Hjelpen kommer frem

I fattige land er det mange barn som må jobbe, som Kongea i landsbyen Kampong Chhnang i Kambodsja. I Moelven er vi glade for å kunne bidra til at barn som henne får en bedre fremtid. 

I Moelvens nye strategi for sponsing er det nettopp formål som tilgodeser barn og unge som skal prioriteres.

– Ved å gi et større beløp i pengegave har vi i fellesskap bidratt til å gjøre noe som monner for andre mennesker, sier merkevareansvarlig Torgeir Berg.

Utgjør en forskjell
Kongea og hennes familie er blant dem som har opplevd forandring etter at hjelpeorganisasjonen kom inn i bildet. I 2013 ble Kongeas skole valgt ut til å delta i Redd Barnas forprosjekt til «Utdanning for framtiden». 

Sammen med lokale samarbeidspartnerne startet Redd Barna med å utdanne lærere, det ble utviklet relevant undervisningsmateriell og fokusert på at elevene skulle få et trygt, godt og inkluderende skolemiljø. I tillegg ble det opprettet kontakt med foreldre, og informert om viktigheten av å gi barna utdanning. Før dette var det mange voksne som ikke så verdien av skolegang, og selve skolen var heller ikke mye å skryte av, med mangel på gode lærere, læremateriell og toaletter. Dessuten var fysisk avstraffelse utbredt.

Kongkeas foreldre var blant foreldrene som deltok i disse samtalene, og i dag er Kongkea tilbake på skolebenken.

– Mye har forandret seg etter at Redd Barna kom hit. Nå er det morsomt å gå på skolen, forteller hun

Får fremtidsmuligheter
Skolegang og utdanning er det aller viktigste tiltaket for å gi barn og unge fremtidsmuligheter - uansett hvor i verden de bor.

– I Skandinavia har de fleste av oss det vi trenger, inkludert gode skolesystem som gir alle muligheten til å skape seg en fremtid. At Moelven velger å støtte formål som bidrar til at flere får bedre vilkår til å greie seg, er en satsning jeg tror ansatte i hele konsernet er fornøyde med. Vi har jo tradisjon for å støtte og skape verdier vi kan stå for også utenfor konsernet, sier Berg.

Redd Barna jobber for barns rettigheter i 120 land og er verdens ledende organisasjon for barn.


For ytterligere informasjon om Moelven sponsorprogram, kontakt:

Torgeir Berg, mobil
+4797074440

Moelven Industrier ASA er et Skandinavisk industrikonsern som leverer produkter med tilhørende tjenester til det skandinaviske byggmarkedet. Konsernets virksomheter har ca. 3500 medarbeidere og omsetter årlig for rundt NOK 10 milliarder. Konsernets 52 enheter er organisert i tre divisjoner: Timber, Wood og Byggsystemer. Konsernets formål er å gi folk gode rom.
www.moelven.no
www.moelven.se
www.moelven.dk
www.moelven.com

Om oss

Click here to find all company financial reports: http://www.moelven.com/About-Moelven/Finacial-information/Financial-reports/ Moelven Industrier ASA is a Scandinavian industrial group that supplies products and associated services to the Scandinavian building market. The Group's businesses employ over 3.500 persons and have a total annual turnover of some NOK 11 billion. The Group's 36 business production units are organised into three divisions: Timber, Wood and Building Systems. www.moelven.nowww.moelven.sewww.moelven.dkwww.moelven.com

Multimedia

Multimedia

Sitater

At Moelven velger å støtte formål som bidrar til at flere får bedre vilkår til å greie seg, er en satsning jeg tror ansatte i hele konsernet er fornøyde med.
Torgeir Berg, merkevareansvarlig i Moelven