Moelven-sagbruk får felles ledelse

Moelven Våler AS og Moelven Løten AS får felles ledelse og administrasjon. Den viktigste årsaken til at de to bedriftene innleder administrativt samarbeid er for å spare kostnader.

Divisjonssjef Anders Lindh i Moelven Timber sier at Moelven Løten over tid har slitt med dårlige resultater.

- Riktignok har selskapet forbedret resultatet fra 2015 til 2016, men av strategiske og lønnsomhetsmessige hensyn er det riktig å ta grep nå. Geografisk ligger brukene nære hverandre og det er fullt mulig å redusere en god del kostnader ved å samordne administrasjonen, sier Lindh.

Ikke fusjon
Lindh understreker at det ikke er en fusjon, men en administrativ samordning.

- Begge selskaper opprettholder statusen som selvstendige juridiske enheter, sier han.

Anders Lindh er styreleder i begge bedriftene.

- Bedriftene får felles ledelse. Den nyansatte direktøren Knut Berg i Moelven Våles AS blir daglig leder for begge selskapene fra 1. juni. Direktør Lars Grøtta i Moelven Løten går inn i tjenesten som markedsdirektør for Moelven Våler og Moelven Løten. Han kommer dessuten å ta over samordningsansvaret for det norske markedet, sier Lindh.

Erfaren markedsmann
Lindh sier at han er glad for at han får brukt Grøttas kompetanse i større grad ute i markedet.

- Lars har lang erfaring som markedsmann og har et stort kontaktnett. Dette ønsker vi å utnytte i vesentlig større grad, sier Lindh.

Hans Nässen og Håkon Kildahl fortsetter som henholdsvis markedssjef i Moelven Våler AS og markedssjef i Moelven Løten AS.

For ytterligere informasjon:
Anders Lindh, mobil 94833445 

Moelven Industrier ASA er et Skandinavisk industrikonsern som leverer produkter med tilhørende tjenester til det skandinaviske byggmarkedet. Konsernets virksomheter har ca. 3500 medarbeidere og omsetter årlig for rundt NOK 10 milliarder. Konsernets 52 enheter er organisert i tre divisjoner: Timber, Wood og Byggsystemer. Konsernets formål er å gi folk gode rom.
www.moelven.no
www.moelven.se
www.moelven.dk
www.moelven.com

Om oss

Click here to find all company financial reports: http://www.moelven.com/About-Moelven/Finacial-information/Financial-reports/ Moelven Industrier ASA is a Scandinavian industrial group that supplies products and associated services to the Scandinavian building market. The Group's businesses employ over 3.500 persons and have a total annual turnover of some NOK 11 billion. The Group's 36 business production units are organised into three divisions: Timber, Wood and Building Systems. www.moelven.nowww.moelven.sewww.moelven.dkwww.moelven.com

Abonner

Multimedia

Multimedia

Sitater

Geografisk ligger brukene nære hverandre og det er fullt mulig å redusere en god del kostnader ved å samordne administrasjonen.
Anders Lindh