Moelven overtar DLH´s svenske virksomhet

Report this content

Oppkjøpet av DLH’s svenske virksomhet vil medføre sterk vekst for Moelven Wood i Sverige. Det sikrer spesielt en lokal tilstedeværelse i Skåne og de sørlige delene av Sverige.

Mikael Axelsson, adm.dir. i Moelven Wood AB, sier at oppkjøpet i tillegg gir dem en sterk plattform for en ytterligere ekspansjon av et kostnadseffektivt distribusjonsopplegg til både byggevarehandelen og industrielle kunder.

– Vi får muligheten til å ta over kunde- og leverandørforbindelser og dermed omsetning, og i tillegg får vi tilgang til et stort og svært effektivt lagerbygg som ligger sentralt midt i Skåne.  Det gir oss en fantastisk mulighet til å fortsette vekstreisen vår, sier Axelsson. 

Geografisk tilstedeværelse i sør
Axelsson sier at Moelvens geografiske tilstedeværelse i det sørlige Sverige nå styrkes betydelig.

– Vi skal naturligvis først sørge for å bevare og utvikle de verdiene som ligger i de eksisterende kunderelasjonene i det sørlige Sverige i dag. Men vi planlegger allerede en utvidelse av sortimentet vårt, både når det gjelder egenproduserte produkter og produkter fra eksterne leverandører. På litt lengre sikt kommer vi også til å kunne tilby kundene våre i det sørlige Sverige en unik pakke av trebaserte bygge- og innredningsmaterialer i én og samme distribusjon, sier han. 

Eiendelskjøp
Adm.dir. i DLH Sverige AB, Michael Skovbo Bühlmann, sier at oppkjøpet skjer gjennom et såkalt eiendelskjøp.

– I hovedsak består oppkjøpet av varelageret, eiendommen som består av lagerbygg på totalt 23 000 m2 og kontorlokaler på 600 m2,, samt inventar som tilhører virksomheten. Moelvens oppkjøp innebærer at DLH’s virksomhet i Sverige nå opphører, men vi kommer til å opprettholde noen få kundeavtaler som skal samordnes med virksomheten i Danmark, sier Michael Skovbo Bühlmann. 

Virksomheten fortsetter i Hässleholm
Moelven Wood AB kommer altså til å fortsette å drive og utvikle virksomheten i Hässleholm. Det innebærer at sju personer som i dag arbeider med lagerhåndteringen ved anlegget i Hässleholm, vil bli tilbudt ansettelse i Moelven Wood AB.

– Derimot kommer samtlige øvrige funksjoner slik som markedsføring, salg, økonomi og administrasjon til å innordnes i Moelvens eksisterende organisasjon, noe som innebærer at det oppstår en overtallighet på 13 personer for ansatte i DLH, sier Mikael Axelsson.  

Moelven Wood AB overtar virksomheten 21. november 2016. 

Hvis du vil ha ytterligere informasjon, kan du kontakte:
Adm. dir. Mikael Axelsson, mobil +46 10 122 50 04
Adm. dir. Michael Skovbo Bühlmann, mobil +45 40 416957 

Om Moelven Wood AB
Moelven Wood i Sverige driver egen produksjon og omsetning av trebaserte bygge- og innredningsmaterialer, og har en ledende posisjon innenfor salg og distribusjon av produkter til byggevarehandelen og industrielle kunder. Omsetningen i Sverige utgjør ca. 1 200 millioner svenske kroner, hvorav trebaserte platematerialer utgjør en betydelig andel.  

Om DLH Sverige AB
DLH Sverige AB eies av danske DLH Group (Dalhoff Larsen & Horneman A/S). DLH Group er et dansk børsnotert selskap som tidligere har kunngjort at de har til hensikt å selge virksomheter, deriblant i Sverige. Virksomheten i DLH Sverige AB har vært fallende, med en omsetning i 2015 på 214 millioner svenske kroner og 20 ansatte. Virksomheten består i hovedsak av en grossistvirksomhet med trebaserte platematerialer, og drives fra eget kontor og lager i Hässleholm i Skåne.  

Moelven Industrier ASA er et Skandinavisk industrikonsern som leverer produkter med tilhørende tjenester til det skandinaviske byggmarkedet. Konsernets virksomheter har ca. 3500 medarbeidere og omsetter årlig for rundt NOK 10 milliarder. Konsernets 52 enheter er organisert i tre divisjoner: Timber, Wood og Byggsystemer. Konsernets formål er å gi folk gode rom.
www.moelven.no
www.moelven.se
www.moelven.dk
www.moelven.com

Multimedia

Multimedia

Dokumenter og linker

Sitater

På litt lengre sikt kommer vi også til å kunne tilby kundene våre i det sørlige Sverige en unik pakke av trebaserte bygge- og innredningsmaterialer i én og samme distribusjon.
Adm.dir. Mikael Axelsson, Moelven Wood AB