Moelven förvärvar DLH´s Svenska verksamhet

Förvärvet av DLH’s Svenska verksamhet kommer att innebära en stark tillväxt för Moelven Wood i Sverige. Speciellt ger det en lokal närvaro i Skåne och Sveriges sydligare delar.

Mikael Axelsson, VD i Moelven Wood AB, säger att förvärven dessutom ger en stark plattform för en ytterligare utökning av ett kostnadseffektivt distributionsupplägg både till bygghandeln och industriella kunder.

- Vi får dels möjligheten att ta över kund- och leverantörsförbindelser och därmed omsättning och dessutom får vi tillgång till en stor och mycket ändamålsenlig lagerbyggnad som är centralt belägen mitt i Skåne.  Det ger oss en helt fantastisk möjlighet att fortsätta vår tillväxtresa, säger Axelsson.

Geografisk närvaro i söder
Axelsson säger att Moelvens geografiska närvaro i södra Sverige nu förstärks rejält.

- Vi skall naturligtvis först se till att bevara och utveckla de värden som idag finns i de befintliga kundrelationerna i södra Sverige. Men vi planerar redan för en breddning av vårt sortiment, både vad gäller egenproducerade produkter och produkter från externa leverantörer. På lite sikt kommer vi även kunna erbjuda våra kunder i södra Sverige ett unikt paket av träbaserat bygg- och inredningsmaterial i en och samma distribution, säger han.

Inkråmsförvärv
VD i DLH Sverige AB, Michael Skovbo Bühlmann, säger att förvärvet sker genom ett s.k. inkråmsförvärv.

- I huvudsak består förvärvet av varulagret, fastigheten bestående av lagerbyggnader på totalt 23 000 m2 och kontorsyta på 600 m2 samt till verksamheten tillhörande inventarier. Moelvens förvärv innebär att DLH nu upphör med sin verksamhet i Sverige men vi kommer att upprätthålla några få kundavtal som skall samordnas med verksamheten i Danmark, säger Michael Skovbo Bühlmann.

Verksamheten fortsätter i Hässleholm
Moelven Wood AB kommer alltså att fortsätta att driva och utveckla verksamheten i Hässleholm. Det innebär att sju personer som idag arbetar med lagerhanteringen vid anläggningen i Hässleholm kommer att erbjudas anställning i Moelven Wood AB.

- Däremot så kommer samtliga övriga funktioner såsom marknadsföring, försäljning, ekonomi och administration att inordnas i Moelven´s befintliga organisation vilket innebär att det uppstår en övertalighet med 13 personer för anställda i DLH, säger Mikael Axelsson.

Moelven Wood AB övertar verksamheten den 21 November 2016.

För ytterligare information:
VD Mikael Axelsson, mobil +46
10 122 50 04
VD
Michael Skovbo Bühlmann, mobil +45 40 416957 

Om Moelven Wood AB
Moelven Wood i Sverige bedriver egen produktion och trading av träbaserat bygg- och inredningsmaterial och har en ledande position inom försäljning och distribution av produkter till bygghandel och industriella kunder. Omsättning i Sverige uppgår till ca 1 200 MSEK där träbaserat skivmaterial utgör en betydande andel.

Om DLH Sverige AB
DLH Sverige AB ägs av Danska DLH Group (Dalhoff Larsen & Horneman A/S). DLH Group är ett Danskt börnoterat bolag som tidigare underrättat att de avser att sälja verksamheter däribland i Sverige. Verksamheten i DLH Sverige AB har varit fallande och omsättningen uppgick 2015 till 214 MSEK och sysselsätter 20 personer. Verksamheten består i huvudsak av en grossistverksamhet med träbaserat Skivmaterial och bedrivs från sitt kontor och lager i Hässleholm i Skåne.


Moelven är en Skandinavisk industrikoncern som erbjuder produkter och relaterade tjänster på den skandinaviska byggmarknaden. Koncernens bolag har ca. 3.500 anställda med en omsättning på drygt 10 NOK miljarder kronor. Koncernens 52 enheter är organiserade i tre divisioner: Timber, Wood och Byggsystem. Koncernens mission är att ge folk goda rum.
www.moelven.no
www.moelven.se
www.moelven.dk
www.moelven.com

Om oss

Click here to find all company financial reports: http://www.moelven.com/About-Moelven/Finacial-information/Financial-reports/ Moelven Industrier ASA is a Scandinavian industrial group that supplies products and associated services to the Scandinavian building market. The Group's businesses employ over 3.500 persons and have a total annual turnover of some NOK 11 billion. The Group's 36 business production units are organised into three divisions: Timber, Wood and Building Systems. www.moelven.nowww.moelven.sewww.moelven.dkwww.moelven.com

Media

Media

Dokument & länkar

Citat

På lite sikt kommer vi även kunna erbjuda våra kunder i södra Sverige ett unikt paket av träbaserat bygg- och inredningsmaterial i en och samma distribution
VD Mikael Axelsson