Solid resultat i snøfylt kvartal

Report this content

Den store interessen for å bygge i tre gjør at Moelven fikk et solid driftsresultat i første kvartal, selv om vinteren kjølte ned deler av markedet.

Moelven Industrier ASA leverte et driftsresultat på NOK 89,1 millioner i første kvartal i 2018. Omsetningen var på NOK 2717,6 millioner, noe som er en økning sammenlignet med samme periode i fjor (NOK 2677,5 millioner).

Konsernsjef Morten Kristiansen i Moelven Industrier ASA sier konsernet har levert et godt resultat i første kvartal.

- Den stadig økende interessen for bærekraftige og klimasmarte løsninger skaper stor etterspørsel etter tre som byggemateriale. Dette nyter vi godt av i Moelven. Vi ser at industritre fra Timber-divisjonen går meget godt, takket være stor internasjonal etterspørsel, sier Kristiansen.

Snøen som falt i år

På samme tid i fjor var driftsresultatet noe høyere (NOK 101,4 millioner). Nedgangen på NOK 12 millioner i 2018 skyldes i store trekk den snørike og kalde vinteren i Skandinavia.

- Moelven lever av fornybare naturressurser, og vi ser at vinterkulden og snøen har ført til noe lavere aktivitet i byggevarehandelen. En del byggeprosjekter har nok måttet vente på våren, forklarer Kristiansen.

Høysesongen for byggevarer er snart i gang, og utsiktene for resten av året er gode. Dette gjør at Moelven-konsernet sikter seg inn mot et resultat på nivå med fjoråret.

Bærekraft og forbedringer

Moelven har divisjoner som påvirkes ulikt av konjunktursvingninger. Selskapet opererer i ulike markeder, og dette gir et godt utgangspunkt for videre forbedringer. 

- Vi jobber kontinuerlig med å forbedre driften og strukturen i konsernet for å kunne levere best mulig resultat på en bærekraftig måte. Dette arbeidet har pågått i flere år, og fortsetter med høy intensitet framover, sier Kristiansen.

Bærekraft gjennomsyrer alt Moelven Industrier ASA foretar seg, og konsernet stiller høye krav til seg selv. I første kvartal lanserte Moelven en oppgradert bærekraftsrapport.

- Vi har satt oss høye mål for å bli enda bedre på bærekraft. Vi har store ambisjoner, og i bærekraftsrapporten kommuniserer vi hva vi gjør for å oppnå målene våre. Dette er en rapport som vi er stolte over, og den blir et viktig verktøy for Moelven i årene framover, forklarer Kristiansen.

Les kvartalsrapport 1/2018 her

Les Moelvens bærekraftsrapport her

For ytterligere informasjon:
Konsernsjef Morten Kristiansen, mobil +4791118250
Kommunikasjonsdirektør Magne Vikøren, mobil +4792827108

Moelven Industrier ASA er et Skandinavisk industrikonsern som leverer produkter med tilhørende tjenester til det skandinaviske byggmarkedet. Konsernets virksomheter har ca. 3400 medarbeidere og omsetter årlig for rundt NOK 8 milliarder. Konsernets 52 enheter er organisert i tre divisjoner: Timber, Wood og Byggsystemer. Konsernets formål er å gi folk gode rom.
www.moelven.no
www.moelven.se
www.moelven.dk
www.moelven.com

Multimedia

Multimedia

Dokumenter og linker