Moelven vil ha unge ingeniørtalenter

Moelven Industrier ASA starter skandinavisk traineeprogram for nyutdannede ingeniørtalenter med utdanning på bachelor- eller teknisk fagskolenivå.

Kompetanserådgiver Emma Østerbø i det skandinaviske konsernet – som i dag omsetter for nærmere 11 milliarder kroner – satser på ungdommen og reklamerer med at de unge ingeniørene får være med og utvikle bærekraftige løsninger for industrielt trebyggeri i lokale bedrifter med sterk skandinavisk identitet og i et globalt marked.

- Jeg håper mange unge talenter der ute som kanskje er hjemme hos mor og far i jula får med seg dette oppslaget tar kontakt med oss og sender inn en søknad. Her er det STORE muligheter for de som vil. Søknadsfristen er 1. mars, sier Østerbø. 

Les mer om programmet her 

Ingeniørtalenter
Østerbø forteller at konsernet i første omgang satser på å rekruttere nyutdannede ingeniørtalenter med enten bachelor eller teknisk fagskole inn i traineeordningen.

- I løpet av 18 måneder får disse oppleve to ulike arbeidsplasser tilpasset sin utdanning. Parallelt deltar traineene i et kompetanseprogram, som gir de god oversikt over hele verdikjeden fra skog til fantastiske prosjekter som for eksempel verdens høyeste trebygg, sier Østerbø.

Noen av traineene skal ut i den tremekaniske delen av konsernet. Det vil si i et sagbruk eller høvleri. De andre skal jobbe i den byggetekniske delen av konsernet – enten i modul-, limtre- eller innredningsvirksomheten til Moelven.

Der verdiene skapes
Østerbø sier at de unge ingeniørene skal ha ekstra fokus på verdiskapningsprosessene i virksomheten.

- Med det mener jeg at de får jobbe direkte med prosessene som skaper Moelvens produkter og tjenester. Etter endt traineeperiode har de 18 måneders erfaring fra drift. Selv om flere kanskje ender opp i administrative stillinger eller som ledere etter hvert, tror jeg det er viktig at de har erfaring fra de deler av virksomheten der verdiskapningen virkelig skjer. Dette blir ikke et program der du kommer rett inn i ledermøtene. Det er en konkurransefordel i vårt traineeprogram, sier Østerbø. 

Programmet er skandinavisk
Det skal i følge Østerbø rekrutteres fire traineer til Moelvens virksomheter i Sverige og fire til virksomhetene i Norge.

- Moelvens traineeprogram er også et kompletterende program til de Moelven fra før er tilknyttet gjennom Higher Ambitions-programmet i Sverige og Trainee Innlandet i Norge. Forskjellen er at disse programmene er for de med masterutdanninger, sier Østerbø.

Satse på kompetanseutvikling
Hun sier at Moelven i de kommende årene vil satse betydelige ressurser på å utvikle mennesker og kompetanse i takt med utviklingen i samfunnet.

- Byggenæringen er i vekst. Tre som byggemateriale er i vinden som aldri før. Det er mye spennende som skjer. For å styrke vår konkurransekraft i et marked som stadig blir mer krevende, er de ansatte det viktigste vi har. De skal vi ta vare på og utvikle. Uten rett bemanning vil vi ikke på sikt klare å levere varer og tjenester med kvalitet til våre kunder. Å trekke til oss unge med ingeniørutdanning på
bachelor- eller teknisk fagskolenivå er en viktig oppgave for Moelven, sier Østerbø.

For ytterligere informasjon:

Kompetanserådgiver Emma Østerbø, mobil +4740616265 

Multimedia

Multimedia

Sitater

I løpet av 18 måneder får disse oppleve to ulike arbeidsplasser tilpasset sin utdanning. Parallelt deltar traineene i et kompetanseprogram, som gir de god oversikt over hele verdikjeden fra skog til fantastiske prosjekter som for eksempel verdens høyeste trebygg.
Emma Østerbø