Sparer millioner i forsikringspremie

Moelven Limtre AS er best sikret mot brann i Moelven. Konsernets fokus på brannsikkerhet sparer konsernet for flere titalls millioner.

I følge forsikringsansvarlig, Erik Weisser-Svendsen i Moelven Industrier ASA er det ikke bare lav forsikringspremie som konsernet belønnes med.

- Brannsikkerhetstiltak sørger i tillegg for at blir det færre avbrudd som følge av brann. Vi blir en mer effektiv og driftssikker bedrift. Det merkes også resultatmessig for konsernet. Mindre risiko for brann gjør oss til en tryggere bedrift å jobbe i, sier Weisser Svendsen.

Moelven Limtre er best
Risikovurderingen med fokus på brann som er gjennomført i samarbeid forsikringsselskapet Trygg Hansa, viser at Moelven Limtre AS er best av alle 45 Moelven-anleggene når det gjelder forebyggende sikkerhetstiltak mot brann. Weisser-Svendsen - som er fagansvarlig for det brannforebyggende arbeidet i Moelven - sier at resultatene er for 2017 og halve 2018.

- Moelven Limtre hadde ikke en eneste anmerkning i Trygg Hansas brannforebyggende besøk. Det ble understreket i besøket at bedriften har god kontroll på blant annet sprinkler, brannalarmer, brannceller og øvrig  teknisk beskyttelse, sier Weisser-Svendsen.

Ikke personskader
Han understreker imidlertid at risikovurdering rundt personskader ikke er inkludert her.

- Det er kun brannforebyggende tiltak som gjelder, sier han.

Bedriftene blir plassert i brannsikkerhetskategoriene superior, good, above standard, standard, below standard og poor.

- Det er fortsatt noen av våre bedrifter som har noe å jobbe med. Men samtlige av våre bedrifter ligger innenfor kategorien standard eller bedre. Vi har hele fem bedrifter som ligger på standarden superior. Det betyr at vi holder det som ble lovet da vi for to år siden inngikk ny avtale med Trygg Hansa, sier Weisser-Svendsen.

Følges opp
Oppfølging rundt brannsikkerhet vil fortsette med full styrke over hele konsernet.

- Viktige variabler i gradingen er f.eks. vann, sprinkler, orden, renhold og bygningsmasse. Vi ser at noen har naturlige utfordringer når det gjelder noen av variablene. Blant annet har noen bedrifter en så gammel og utfordrende bygningsmasse og fabrikkdesign til at det vil være krevende at forsikringsselskapet gir de plass i kategoriene above standard eller bedre, sier Weisser-Svendsen.

Høyt fokus på sikkerhet
Erik Weisser-Svendsen sier at Moelven de senere årene har hatt høy fokus på brannsikkerhet fordi konsernet for en del år tilbake sto i fare for ikke å få forsikring. Industrien var sikkerhetsmessig for dårlig rustet.

- Vi forsto alvoret i dette og har siden investert nærmere 100 millioner kroner i brannsikkerhetstiltak. Moelven er nå en av de beste i klassen, sier Weisser-Svendsen.

Han poengterer at å ha forsikringene i orden – særlig i dårligere tider - er helt avgjørende.

Må ha forsikring for å få lån
- Det er rett og slett så alvorlig at dersom man ikke har forsikring, får man ikke lån i banken. Får ikke en industrivirksomhet lån, betyr det i realiteten store utfordringer, sier Weisser-Svendsen.

For ytterligere info:
Erik Weisser-Svendsen, mobil  +47
90727885

Moelven Industrier ASA er et Skandinavisk industrikonsern som leverer produkter med tilhørende tjenester til det skandinaviske byggmarkedet. Konsernets virksomheter har ca. 3500 medarbeidere og omsetter årlig for rundt NOK 11 milliarder. Konsernets 46 enheter er organisert i tre divisjoner: Timber, Wood og Byggsystemer. Konsernets formål er å gi folk gode rom.
www.moelven.no
www.moelven.se
www.moelven.dk
www.moelven.com

Om oss

Click here to find all company financial reports: http://www.moelven.com/About-Moelven/Finacial-information/Financial-reports/ Moelven Industrier ASA is a Scandinavian industrial group that supplies products and associated services to the Scandinavian building market. The Group's businesses employ over 3.500 persons and have a total annual turnover of some NOK 11 billion. The Group's 36 business production units are organised into three divisions: Timber, Wood and Building Systems. www.moelven.nowww.moelven.sewww.moelven.dkwww.moelven.com

Abonner

Multimedia

Multimedia

Sitater

Moelven Limtre hadde ikke en eneste anmerkning i Trygg Hansas brannforebyggende besøk. Det ble understreket i besøket at bedriften har god kontroll på blant annet sprinkler, brannalarmer, brannceller og øvrig teknisk beskyttelse.
Erik Weisser-Svendsen