Første sagbruk i Norge med røntgensortering av tømmer

Hver eneste tømmerstokk skal brukes til det den passer best til og mindre svinn. Det er målet til Moelven Våler AS i Braskereidfoss når sagbruket blir det første i Norge med røntgensortering av tømmer.

Røntgenteknologien vil skape store fordeler sagbruket på Braskereidfoss.

- Vi lever av å forvalte fornybare ressurser, og denne teknologien gjør at vi får brukt tømmerstokkene optimalt. Vi får innsikt i hva slags kvalitet treet har, og kan sage stokken til det den passer best til, sier direktør Knut Berg ved Moelven Våler.

Mer bærekraftig
Foruten rene driftsmessige fordeler med ny tømmersortering, gir den også sagbruket et solid løft i en enda mer bærekraftig retning.

- Denne investeringen gjør at vi bruker mer av hver eneste tømmerstokk. Det blir mindre svinn, og det er bærekraft i praksis, sier Berg.

Modernisering
Styret i Moelven Industrier satser 58 millioner kroner på prosjektet, som også har fått støtte av Innovasjon Norge. Norwegian Wood Cluster er også involvert i prosjektet.

- Moelven viser her med tydelighet at de går foran for å modernisere og videreutvikle bransjen med konkrete løsninger. Dette prosjektet har et viktig miljømessig aspekt, samt at det også styrker verdiskapningen fra norske fornybare ressurser, sier rådgiver Per Ottar Walderhaug fra Innovasjon Norge Innlandet.

Ferdig i desember
Det nye tømmersorteringsanlegget vil stå ferdig i løpet av desember 2018, og vil da erstatte dagens anlegg som er 45 år gammelt.
Ny tømmersortering vil inneholde 3D-ramme  og røntgenramme for måling og bedømming av tømmer.

- Med røntgensyn på stokken så får vi informasjon om kvistegenskaper, kvistavstand, hvordan kjerneveden er og avstanden mellom årringene. Det gjør at vi kan sortere tømmeret bedre, og sage akkurat den kvaliteten og lengden kunden ønsker seg, forklarer Knut Berg.

For ytterligere informasjon,
Direktør Knut Berg, mobil +47905014

Moelven Industrier ASA er et Skandinavisk industrikonsern som leverer produkter med tilhørende tjenester til det skandinaviske byggmarkedet. Konsernets virksomheter har ca. 3500 medarbeidere og omsetter årlig for rundt NOK 10 milliarder. Konsernets 46 enheter er organisert i tre divisjoner: Timber, Wood og Byggsystemer. Konsernets formål er å gi folk gode rom.
www.moelven.no
www.moelven.se
www.moelven.dk
www.moelven.com

Om oss

Click here to find all company financial reports: http://www.moelven.com/About-Moelven/Finacial-information/Financial-reports/ Moelven Industrier ASA is a Scandinavian industrial group that supplies products and associated services to the Scandinavian building market. The Group's businesses employ over 3.500 persons and have a total annual turnover of some NOK 11 billion. The Group's 36 business production units are organised into three divisions: Timber, Wood and Building Systems. www.moelven.nowww.moelven.sewww.moelven.dkwww.moelven.com

Multimedia

Multimedia