Er positiv til at bruene nå sjekkes

Ingen av bruene som i dag ble midlertidig stengt er levert av Moelven. Imidlertid har Moelven montert og levert seks av sju andre bruer som nå sjekkes av Statens Vegvesen.

Direktør Rune Abrahamsen i Moelven Limtre AS ser positivt på tiltaket.

 - Det har blitt oppdaget en feil i beregningsgrunnlaget for Sundbyveien bru på fylkesvei 507 i Dal i Akershus. Videre har Statens Vegvesen av "føre var-prinsippet" valgt å stenge ytterligere to bruer i Akershus. Vi har ikke levert noen av disse. Jeg presiserer at det heller ikke denne gangen stilles spørsmålstegn ved
limtre som konstruksjonsmateriale eller monteringen av bruene. Det er dimensjoneringen av bruene som sjekkes, sier Abrahamsen.

Vil undersøke syv
Statens vegvesen sier også i en pressemelding at de vil undersøke ytterligere syv trebruer på Østlandet. Seks av disse er levert av Moelven. Disse bruene er også fagverksbruer i tre, men har en annen teknisk løsning enn brua ved Sjoa.

- Det er viktig at dette tas på alvor, men vi har ingen grunn til å tro at det er noe feil ved disse bruene, sier Abrahamsen.

Stiller seg til disposisjon
Abrahamsen sier at alle bruer skal være helt trygge for folk å ferdes over.

- Vi skal stille opp med de ressursene og den kompetansen vi har til rådighet for å bistå Statens vegvesen hvis det skulle være spørsmål knyttet til de seks fagverksbruene vi har levert, sier Abrahamsen.

Disse fagverksbruene har Moelven levert :

-          Fv 606 Evenstad bru

-          Fv 206 Ny Flisa bru

-          Rv 2 Skubbergsenga bru

-          Fv 254 Tretten

-          Sletta bru

-          Rv 111 Moumbekken bru

For ytterligere informasjon:

Direktør i Moelven Limtre AS, Rune Abrahamsen, mobil 92652912

Moelven Industrier ASA er et Skandinavisk industrikonsern som leverer produkter med tilhørende tjenester til det skandinaviske byggmarkedet. Konsernets virksomheter har ca. 3500 medarbeidere og omsetter årlig for rundt NOK 9 milliarder. Konsernets 52 enheter er organisert i tre divisjoner: Timber, Wood og Byggsystemer. Konsernets formål er å gi folk gode rom.
www.moelven.no
www.moelven.se
www.moelven.dk
www.moelven.com

Om oss

Click here to find all company financial reports: http://www.moelven.com/About-Moelven/Finacial-information/Financial-reports/ Moelven Industrier ASA is a Scandinavian industrial group that supplies products and associated services to the Scandinavian building market. The Group's businesses employ over 3.500 persons and have a total annual turnover of some NOK 11 billion. The Group's 36 business production units are organised into three divisions: Timber, Wood and Building Systems. www.moelven.nowww.moelven.sewww.moelven.dkwww.moelven.com

Abonner

Multimedia

Multimedia

Sitater

. Jeg presiserer at det heller ikke denne gangen stilles spørsmålstegn ved limtre som konstruksjonsmateriale eller monteringen av bruene. Det er dimensjoneringen av bruene som sjekkes.
Rune Abrahamsen