På konferanse med Kronprinsen

Moelvgutten og direktør Lars Storslett (36) i Moelven Virke AS ble sendt til Bergen for å delta sammen med 180 andre unge ledertalenter fra hele landet i Kronprinsens årlige konferanse.

Det var i år tredje gang Kronprinsen inviterer til konferanse, SIKT, som har som mål å være «en relevant og morsom arena for nytenking og fordomsfri diskusjon på tvers av ulike sektorer».  SIKT samler unge ledere mellom 20 og 40 år, og i år var temaet ledelse.

Utrolig proft
Konferansen gikk over to dager og omfattet både foredrag, workshops, diskusjoner og ulike fellesaktiviteter, blant annet i regi av Sjøforsvaret.

– Det var et utrolig profesjonelt og tungt program, med foredragsholdere i verdensklasse. I tillegg var det selvsagt mange interessante deltakere å snakke med i løpet av de to dagene, sier Storslett, som utpeker foredraget til Berkeley-professor Morten Hansen som et av høydepunktene.

Lars Storslett overtok roret i Moelven Virke AS etter at hans sjef og forgjenger Morten Kristiansen tidligere i høst formelt ble ansatt som konsernsjef i Moelven industrier ASA. Storslett er bosatt på Hamar med kone og barn.

Matnyttig
Storslett sier at konferansen var veldig matnyttig og handlet om ledelse i dagens digitaliserte verden, der endringer skjer raskere enn noen gang.

- Omveltningene skjer rundt vår bransje også, og vi fikk gode innspill til hvordan det vil påvirke oss, og hvilke elementer i denne utviklingen vi kan dra nytte av, sier Storslett.

Kronprinsen talte
«Etter at vi har diskutert «Norge etter oljen» og «Innovasjon og entreprenørskap» de to foregående år, er det i år naturlig å fokusere på hvordan morgendagens ledere skal ta Norge gjennom de omstillingene som nå kommer», sa Kronprinsen i sin morgentale til deltakerne.

Han pekte videre på hvordan Norge er inne i en utfordrende tid, både for enkeltmennesker og næringer, der omstilling vil bli nødvendig.

Kontakt: Lars Storslett mobil 90792891

Moelven Industrier ASA er et Skandinavisk industrikonsern som leverer produkter med tilhørende tjenester til det skandinaviske byggmarkedet. Konsernets virksomheter har ca. 3300 medarbeidere og omsetter årlig for rundt NOK 9 milliarder. Konsernets 52 enheter er organisert i tre divisjoner: Timber, Wood og Byggsystemer. Konsernets formål er å gi folk gode rom.
www.moelven.no
www.moelven.se
www.moelven.dk
www.moelven.com

Multimedia

Multimedia

Dokumenter og linker

Quick facts

Moelven Virke AS Moelven Virke AS har som sin kjernevirksomhet å kjøpe tømmer av skogeierforeninger for å forsyne Moelvens sagbruk i Norge. Vi forsyner Moelvens norske sagbruk med ca 2 mill mᶟ sagtømmer årlig. En annen viktig side av Moelven Virkes virksomhet er å omsette sagbrukenes biprodukter, slik som celluloseflis og sagflis til industrier i inn- og utland. Vi har også ansvar for å planlegge og tilrettelegge for togtransport av flis og massevirke fra våre sagbruk. Og i tillegg er vi medeier i logistikkselskapene for tømmertransport, Transportfelleskapet Østlandet (TFØ) og Transportselskapet Nord (TSN).
Tweet dette

Sitater

Omveltningene skjer rundt vår bransje også, og vi fikk gode innspill til hvordan det vil påvirke oss, og hvilke elementer i denne utviklingen vi kan dra nytte av.
Lars Storslett