Verdens høyeste trehus

Arthur og Anders Buchardt i AB Invest AS og entreprenøren HENT AS har inngått totalentreprisekontrakt for bygging av Mjøstårnet i Brumunddal. Det blir verdens høyeste trehus. 

Samtidig har HENT AS signert kontrakt med Moelven Limtre AS. Bedriften i Moelv blir total-underentreprenør og skal levere limtre, kerto- og massivtrekonstruksjoner i tårnbygg og svømmehall i prosjektet.

Utviklingssamarbeid
Markeds- og utviklingsdirektør Knut Alstad i HENT AS sier at prosjektet et resultat av et utviklingssamarbeid mellom AB Invest AS som byggherre, HENT AS som prosjektutvikler og totalentreprenør, Voll Arkitekter AS og Moelven Limtre AS.

-Tradisjonsrikt materiale i høyteknologisk kontekst er vel stikkord her. Dette er et prosjekt vi alle kommer til å bli stolte av – og som vi er svært fornøyd med å ha utviklet fram, sier Alstad.

18 etasjer
Mjøstårnet har et totalt omfang på om lag 15.000 kvm, strekker seg over 18 etasjer og inneholder blant annet leiligheter, hotell, kontorer, restaurant og  tilhørende fellesarealer. Total høyde er på over 80 meter. Kontraktsum for HENT AS er verdt om lag NOK 500 millioner. eks. mva. For Moelven Limtre er kontrakten med HENT AS verdt
NOK47 millioner eks. mva.

I gang 1. april
Prosjektering er godt i gang og oppstart byggeplass vil skje 01 april 2017.

I følge byggherre og investor Arthur Buchardt inneholder prosjektet også et moderne svømme- og badeanlegg på om lag 4 000 kvm - pent beliggende med Mjøsa som nærmeste nabo og med Ringsaker kommune som operatør. 

- Hovedkonstruksjonen er basert på limtre med dekkeelementer bestående av en kombinasjon mellom limtre og kerto, og fasader som elementer i tre. Dette er et svar på det "grønne skiftet" og et bevis på at tre er et materiale som kan utfordre tradisjonelle løsninger også i høyden samt muliggjøre klimariktig bygging bare man tenker offensivt nok, sier byggherre Arthur Buchardt.

Gleder seg
Direktør Rune Abrahamsen i Moelven Limtre AS gleder seg til å samarbeide med HENT AS om å oppføre prosjektet Mjøstårnet i Brumunddal for Arthur Buchardt.

-HENT AS har gjennom de siste årene levert en rekke 0-feil prosjekt. De har levert en rekke store byggeprosjekter til både offentlige og private utbyggere over hele landet – inkludert prosjekter for investor Buchardt, sier Abrahamsen.

Leverer varene
Abrahamsen mener dette tyder på at de har stor tiltro til at Moelven Limtre AS leverer varene.

- Moelven Limtre AS blir altså total-underentreprenør for tårnbygg og svømmehall i prosjektet. Det er helt klart en av våre største kontrakter noensinne, sier Abrahamsen.

Er fornøyd
Knut Alstad er fornøyd med at kontrakten nå er undertegnet med Moelven Limtre AS, og ser fram til å sette i gang med prosjektet.

- Når vi utvikler og bygger prosjekter av denne størrelse og karakter er vi avhengig av solide, kunnskapsrike og innovative samarbeidspartnere. At Moelven Limtre AS er i den klassen er det ingen tvil om! At de i denne sammenheng er lokale, er også særdeles flott. Sammen skal vi skape en verdensrekord og da kreves det at vi legger all innsats i god planlegging og strukturert gjennomføring, sier Alstad.  

Tre dominerer
Rune Abrahamsen forklarer at Mjøstårnet vil bestå av limtre i søyler, bjelker og diagonaler og massivtre i heise- og trappesjakter.

- Det høyeste bygget – det vi kaller Mjøstårnet - vil ellers få trebaserte dekkeelementer i de nederste 10 etasjene i form av Moelvens Trä8-elementer . Moelven Limtre leverer og monterer  alle trekonstruksjonene. Montasje pågår fra september 2017 til april 2018. Sweco AS på Lillehammer utfører prosjekteringen av konstruksjonen for Moelven Limtre. Ringsaker Takelementer AS setter sammen treelementene for Moelven Limtre AS, sier Abrahamsen.

Vedlegg: Nedlastbare Illustrasjoner samt pressebilder av Knut Alstad og Rune Abrahamsen (se nederst i utsendelsen).

Kontaktpersoner HENT AS

NAVN: Markeds- og utviklingsdirektør Knut Alstad

TLF: 97 169 169

MAIL: Knut.alstad@hent.no

NAVN: Prosjektleder Erik Tveit

TLF: 918 75 755

MAIL: erik.tveit@hent.no 

Kontaktperson Moelven Limtre AS

NAVN: Direktør Rune Abrahamsen

TLF: 92 65 29 12

MAIL: rune.abrahamsen@moelven.no 

Om bygging i tre

Tre er et tradisjonsrikt materiale. Det har blitt brukt til bygg og konstruksjoner og andre produkter i flere tusen år. De siste årene har bruken av tre i bygninger ekspandert. Tre er på offensiven og dette skyldes blant annet satsing på forskning og utvikling gjennom Innovasjon Norge og Forskningsrådet. Et tydelig politisk fokus på miljø gir i utgangspunktet økt interesse for skogbruk, økt avvirking, kortreiste materialer og økt bruk av tre.

Tre som byggemateriale står i en særstilling som det eneste fornybare byggemateriale vi har. Det fremstilles på en miljø- og ressurseffektiv måte og bidrar til å senke den totale klimabelastningen fra byggenæringen. Tre har også positiv effekt på innemiljøet på flere ulike måter. Dagens arkitekter og ingeniører bidrar til å utvikle materialet gjennom sin innovative trearkitektur. Regjeringens politikk peker også på tre som materiale i flere sammenhenger – det gjelder både i landbruks-, bygnings-, arkitektur- og klimapolitikken.

Moelven Industrier ASA er et Skandinavisk industrikonsern som leverer produkter med tilhørende tjenester til det skandinaviske byggmarkedet. Konsernets virksomheter har ca. 3500 medarbeidere og omsetter årlig for drøyt NOK 10 milliarder. Konsernets 52 enheter er organisert i tre divisjoner: Timber, Wood og Byggsystemer. Konsernets formål er å gi folk gode rom.
www.moelven.no
www.moelven.se
www.moelven.dk
www.moelven.com

Dokumenter og linker

Sitater

HENT AS har gjennom de siste årene levert en rekke 0-feil prosjekt. De har levert en rekke store byggeprosjekter til både offentlige og private utbyggere over hele landet – inkludert prosjekter for investor Buchardt. Dette tyder på at de har stor tiltro til at Moelven Limtre AS leverer varene.
Rune Abrahamsen