Godt resultat for Moelven

Report this content

I 2017 tjente Moelven NOK 420 millioner på driften. Det er en resultatforbedring på NOK 125 millioner sammenliknet med året før.

Konsernsjef Morten Kristiansen i Moelven Industrier ASA er godt fornøyd med fjoråret og sier at resultatforbedringen skyldes en kombinasjon av mer effektiv drift og gode internasjonale markedsforhold.

Økte driftsinntektene
For året samlet økte driftsinntektene med 4,5 prosent til NOK 10 768 millioner (NOK 10 310 i 2016) mens de i siste kvartal økte med hele 12 prosent til NOK 2 709 millioner (2 416).

- Driftsinntektene i fjerde kvartal var betydelig høyere enn i tilsvarende periode året før. Hovedårsakene er økte priser på industritre, tilfredsstillende aktivitet innen byggevarehandelen i Skandinavia samt høyere aktivitetsnivå innen produktområdene byggmoduler og limtre. Driftsresultatet i kvartalet ble hele NOK 125 millioner (24) og driftsmarginen ble forbedret til 4,6 prosent (1), sier Kristiansen.

Har levert
Kristiansen forteller at konsernet har levert i henhold til de strategiske måltall som konsernet har satt.

- Netto rentebærende gjeld var NOK 761 millioner (1 027) ved årsskiftet. Vi har en egenkapital på 41,5 prosent og en avkastning på sysselsatt kapital (ROCE) på 14,2 prosent. Det er en klar forbedring fra 9,9 prosent i 2016. Det akkumulerte driftsresultatet før avskrivninger er på NOK 716 millioner (602). Mine kolleger i Moelven har all grunn til å være fornøyd med innsatsen, sier Kristiansen.

Godt utgangspunkt
Konsernsjefen sier at Moelvens sammensetning, med divisjoner som påvirkes ulikt av konjunktursvingninger og enheter som opererer på ulike markeder, gir et godt utgangspunkt for videre forbedringer.

- I tillegg vil det pågående programmet for driftsforbedring og strukturering av konsernet fortsette med uforminsket styrke. Programmet har bidratt og vil fortsatt bidra til økt lønnsomhet i konsernets underliggende drift. Vi har soliditet og langsiktig likviditetstilgang som er tilstrekkelig til å kunne utvikle konsernet i henhold til strategiplanen, sier Kristiansen.

Her er rapporten på web

For ytterligere informasjon:
Konsernsjef Morten Kristiansen, mobil +4791118250
Kommunikasjonsansvarlig Tom E. Holmlund, mobil +47 91 668 668

Tags:

Multimedia

Multimedia

Dokumenter og linker