Malingsutslipp i Brumunda

Report this content

Trolig rant det lørdag vaskevann fra Moelven Langmoen AS iblandet grunningsrester ned i elva Brumunda ved restauranten McDonalds i Brumunddal.

Daglig leder Sven Egil Holmsen ved Moelven Langmoen har en teori om hva utslippet kan skyldes.

- På lørdag ble gulv spylt i overflateavdelingen ved vårt anlegg i Brumunddal. Dette vaskevannet føres bort i ei renne i gulvet og går videre inn i en kanal som også tar unna alt overvann fra pelletsfabrikken rett ved. Kanalen gikk tidligere over i rør, og ut i fjorden, sier Holmsen.

Rør ble kappet
Holmsen forklarer at røret ble kappet ved McDonalds langs Brumunda under arbeidet med flomsikring. Ringsaker kommune mente at røret ikke lenger var i bruk.

Seniorrådgiver Atle Rudstadbakken ved Fylkesmannen i Hedmark var nede ved elva en time etter utslippet ble meldt. Da var i følge Rudstadbakken utslippet nesten over.

- Det var sannsynligvis et lite utslipp, men likevel godt synlig. Jeg tok vannprøver. Det lå litt hvit film mellom noen steiner. Jeg observerte ingen umiddelbare effekter på fisk, men det er likevel uønskelig med denne type utslipp, sier Rudstadbakken.

Ser videre på saken
Sven Egil Holmsen sier at bedriften vil se på saken videre sammen med forurensingsgruppa hos Fylkesmannen.

- Vi skal gjennomgå rutiner og rørsystemer hos oss slik at vi unngår liknende episoder i ettertid, sier Holmsen.

For ytterligere informasjon:
Daglig leder, M. Langmoen, Sven Egil Holmsen, mobil 958 58 582
Seniorrådgiver, Fylkesmann i Hedmark, Atle Rudstadbakken 916 39 398

Moelven Industrier ASA er et Skandinavisk industrikonsern som leverer produkter med tilhørende tjenester til det skandinaviske byggmarkedet. Konsernets virksomheter har ca. 3500 medarbeidere og omsetter årlig for rundt NOK 11 milliarder. Konsernets 46 enheter er organisert i tre divisjoner: Timber, Wood og Byggsystemer. Konsernets formål er å gi folk gode rom.
www.moelven.no
www.moelven.se
www.moelven.dk
www.moelven.com

Multimedia

Multimedia

Dokumenter og linker

Quick facts

Moelven Langmoen er Moelven Woods største distribusjonssenter. Det er lokalisert i Brumunddal. Moelven Langmoen lagerfører de fleste av Moelven Woods produkter. I tillegg har de høvleri, impregnering og malingsanlegg. De distribuerer i hovedsak varer til østlandsområdet, men har i tillegg en landsdekkende distribusjon for kantprodukter.
Tweet dette

Sitater

Vi skal gjennomgå rutiner og rørsystemer hos oss slik at vi unngår liknende episoder i ettertid.
Sven Egil Holmsen