Limtre tåler fullstendig brannforløp

Report this content

En branntest viser at limtrekonstruksjoner kan dimensjoneres til å opprettholde sin bæreevne gjennom et fullstendig brannforløp. Dette åpner i større grad for å bruke limtre i høye bygg. 

Norske Limtreprodusenters Forening har i samarbeid med rådgiverselskapet Sweco fått testen utført. Rune Abrahamsen i Limtreforeningen forklarer at testen ble utført av SP Fire Research i Trondheim etter anvisning fra Sweco.

- Tre limtresøyler med grove dimensjoner ble instrumentert med temperaturfølere og undersøkt gjennom en standard ISO-brann i 90 minutter og etterfølgende avkjølingsperiode, sier Abrahamsen.

Slukket av seg selv

Abrahamsen forteller at søylene fortsatte å forkulle også etter at brannen var over, men forkullingen stanset opp av seg selv etter hvert som temperaturen sank i ovnen.

- Trevirket som ligger innenfor forkullingslaget forblir intakt, og kan dimensjoneres slik at det holder bygget oppe etter at brannen er over. Sweco har vurdert resultatene fra testen opp mot et fullstendig brannforløp og slår fast at funksjonskrav til hovedbæresystem i brannklasse 3 og 4 kan tilfredsstilles..

Skal være stabilt
I Teknisk forskrift er kravet at hovedbæresystemet i brannklasse 3 og 4 skal bevare sin stabilitet gjennom et fullstendig brannforløp.

- . Det betyr at bæresystemet skal opprettholde sin bæreevne fra antennelse og til en brann har slukket av seg selv. sier Abrahamsen.

Ikke massivtre
Bæresystemer i limtre med store dimensjoner må ikke forveksles med massivtre.

- Massivtre har også god brannmotstand, men på grunn av større areal av eksponerte treoverflater må massivtre vurderes særskilt, sier Abrahamsen.

---

Mer informasjon finnes på Limtreforeningens hjemmeside www.limtreforeningen.no der følgende rapporter kan lastes ned:

  • Fullstendig brannforløp i limtrekonstruksjoner. Vurdering av resultater fra branntest. Rapport Rev 00 laget av Sweco. Datert 03.04.17
  • Brannteknisk prøvning av limtresøyler basert på NS-EN 1363-1. Rapport ver 1 laget av SP Fire Research AS. Datert 2016-08-26

Limtreforeningen
Norske Limtreprodusenters Forening ble stiftet i 1975. Et av formålene med foreningen er å arbeide for økt anvendelse, bruk og utvikling av limtre i Norge.
Sweco
Sweco er en av Norges største rådgiverselskaper og tilbyr tjenester innen ingeniør-, miljø- og arkitekturfag.

Kontaktpersoner:
Limtreforeningen ved Rune Abrahamsen, rune.abrahamsen@moelven.no, tlf 92652912
Sweco ved Even Andersen, even.andersen@sweco.no, tlf 99152925

Tags:

Multimedia

Multimedia

Quick facts

Norske limtreprodusenters forening består av de tre bedriftene Vestlandske Limtre Industri AS, Sørlaminering AS og Moelven Limtre AS. Formålet med foreningen er å fremme norsk limtre som et suverent byggemateriale. Foreningen gir blant annet ut Limtreboka. http://www.limtreforeningen.no/images/Limtreboka_2015_el2.pdf
Tweet dette

Sitater

Tre limtresøyler med grove dimensjoner ble instrumentert med temperaturfølere og undersøkt gjennom en standard ISO-brann i 90 minutter og etterfølgende avkjølingsperiode. Søylene fortsatte å forkulle også etter at brannen var over, men forkullingen stanset opp av seg selv etter hvert som temperaturen sank i ovnen.
Rune Abrahamsen