Moelven Trysil AS stanser produksjonen på grunn av flom

Det er nå full produksjonsstans ved treforedlingsbedriften Moelven Trysil AS etter at Trysilelva har steget dramatisk det siste døgnet.

Elva har steget rundt 1,7 meter siden søndag, og bare siden mandag morgen har elva steget 1,2 meter. Direktør Runar Pettersen i Moelven Trysil kan fortelle at det har vært en dramatisk økning som det har vært vanskelig å forutse.

- Men vi satte flomberedskap tidlig i går mandag 23. mai og våre ansatte har jobbet på spreng med å redde verdier. Lenser er lagt ut i elva, trelast er flyttet inn på flomsikret område, elektriske motorer er demontert og kompressorer flyttet. Foreløpig ser det ut til at vi har kontroll på vårt område, sier Pettersen.

Pettersen sier at nivået nå ligger 54 cm under det nivået bedriften hadde ved 100-års flommen i 2014.

- Elva har fortsatt å stige gjennom natta, men heldigvis ikke i samme takt som på mandag. Det er nå meldt noe mindre nedbør enn fra prognosene i går, men tilsiget til elva er fremdeles stort da alle sideåer og bekker er veldig store, sier Pettersen.

Pettersen melder at hans mannskaper har lagt ned en kjempeinnsats med å redde materielle verdier.

- Uten denne innsatsen ville større verdier ha gått tapt, sier Pettersen.

Pettersen sier han vil komme tilbake med mer informasjon dersom situasjonen forverrer seg.

For ytterligere informasjon:
Runar Pettersen, mobil 41559451 

Moelven Industrier ASA er et Skandinavisk industrikonsern som leverer produkter med tilhørende tjenester til det skandinaviske byggmarkedet. Konsernets virksomheter har ca. 3450 medarbeidere og omsetter årlig for rundt NOK 9,5 milliarder. Konsernets 52 enheter er organisert i tre divisjoner: Timber, Wood og Byggsystemer. 
www.moelven.no
www.moelven.se
www.moelven.dk
www.moelven.com

Om oss

Click here to find all company financial reports: http://www.moelven.com/About-Moelven/Finacial-information/Financial-reports/ Moelven Industrier ASA is a Scandinavian industrial group that supplies products and associated services to the Scandinavian building market. The Group's businesses employ over 3.500 persons and have a total annual turnover of some NOK 11 billion. The Group's 36 business production units are organised into three divisions: Timber, Wood and Building Systems. www.moelven.nowww.moelven.sewww.moelven.dkwww.moelven.com

Abonner

Multimedia

Multimedia

Sitater

Elva har fortsatt å stige gjennom natta, men heldigvis ikke i samme takt som på mandag. Det er nå meldt noe mindre nedbør enn fra prognosene i går, men tilsiget til elva er fremdeles stort da alle sideåer og bekker er veldig store.
Direktør Runar Pettersen