Årsaken til brukollaps er uavklart

Spørsmålet om hvorfor limtrebrua over E6 sør for Sjoa i Gudbrandsdalen kollapset er fortsatt uavklart. 

Direktør Rune Abrahamsen i Moelven Limtre AS forteller at to uavhengige utredningsteam nå utreder skadestedet.

Utredes nå
- Det er to uavhengige team - et fra Sweco og et fra Nordconsult - som utreder hva som er årsak til brukollapsen. Disse vil foreta nøyaktige undersøkelser som gjør at vi innen rimelig tid vil ha en endelig konklusjon på plass, sier Abrahamsen.

Abrahamsen understreker at det nå ikke er mulig eller riktig å spekulere i hva som kan ha vært den konkrete årsaken til kollapsen. 

- Det er riktig å vente på at utredningen fra de faglig uavhengige ekspertene er klar, sier Rune Abrahamsen.

Isolert hendelse
Abrahamsen forklarer at dette er en isolert hendelse.

-Det finnes mange trebruer, men bare én bru av akkurat dette slaget. Denne er prosjektert særskilt, som alle andre bruer, sier han.

Moelven Limtre AS har montert og levert brua til hovedentreprenøren Implenia Aurstad høsten 2015, men brua er prosjektert og dimensjonert av en rådgiver som er engasjert av Statens vegvesen.

Stiller seg til disposisjon
Abrahamsen sier at det vil være Statens Vegvesens ansvar å sørge for å kvalitetssikre at det ikke er tilsvarende utfordringer på andre limtrebruer som er oppført, men at Moelven vil stille seg til disposisjon og bidra med ekspertise dersom Statens Vegvesen ber om det.

- Alle bruer skal være trygge for folk å ferdes over, og vi forstår at folk blir bekymret av en slik ulykke. Vi skal stille opp med de ressursene og kompetansen vi har til rådighet for å bistå Statens Vegvesen i arbeidet med å utelukke at det er tilsvarende problematikk med andre bruer vi har levert. Moelven Limtre har levert bruer til Statens vegvesen i over 20 år. Dette er første gang at en bru har kollapset. Vi skal gjøre vårt for å påse at det også er den siste, sier Abrahamsen.

Det går bra med sjåføren
Abrahamsen syntes det aller viktigste uansett er at det etter forholdene ser ut til å ha gått ganske bra med sjåføren som fulgte med tømmerbilen i et 7-8 meters fall når brua kollapset. 

- Slik vi forstår det går det etter forholdene bra med sjåføren. Det er vi glad for å høre. Vi er også lettet over at det ikke var flere mennesker involvert i ulykken, sier Abrahamsen.

Kontakt:
Direktør i Moelven Limtre AS, Rune Abrahamsen, mobil 92652912

Moelven Industrier ASA er et Skandinavisk industrikonsern som leverer produkter med tilhørende tjenester til det skandinaviske byggmarkedet. Konsernets virksomheter har ca. 3500 medarbeidere og omsetter årlig for rundt NOK 9,5 milliarder. Konsernets 52 enheter er organisert i tre divisjoner: Timber, Wood og Byggsystemer. 
www.moelven.no
www.moelven.se
www.moelven.dk
www.moelven.com

Multimedia

Multimedia

Sitater

Slik vi forstår det går det etter forholdene bra med sjåføren. Det er vi glad for å høre. Vi er også lettet over at det ikke var flere mennesker involvert i ulykken.
Direktør Rune Abrahamsen i Moelven Limtre AS