Gir en halv million til Redd Barna

Moelven øker årets julegave til Redd Barna fra 350.000 i fjor til en halv million i år. I år som i fjor gir altså Moelven-konsernet et stort beløp til Redd Barna i stedet for en julegave til hver ansatt.

Juleferien nærmer seg, og heller ikke i år vil det være noen gave fra Moelven å hente i postkassa for de ansatte. I stedet kommer det et julebrev fra konsernsjef Morten Kristiansen med ønske om god jul og litt informasjon om at rundt 140 kroner av det som kunne vært gaven til hver ansatt i år er øremerket skolegang og utdanning til barn i fattige land gjennom Redd Barna.

-  Etter å ha gitt penger til Redd Barna i fjor i stedet for en gave til de ansatte, har vi bare fått positive tilbakemeldinger fra ansatte og tillitsvalgt i hele Moelven. De syntes det er bedre at vi i Moelven i fellesskap bidrar til å gjøre noe for andre mennesker. Noe som monner. Derfor gjør vi det samme i år, sier han.

Det er ikke tilfeldig at pengene går til Redd Barna. I Moelvens strategi for sponsing, er det nettopp formål som tilgodeser barn og unge som skal prioriteres.

– Pengene skal gå til skolegang og utdanning, som er det aller viktigste tiltaket for å gi barn og unge bedre fremtidsmuligheter. Vi er sikre på at dette er en julegave alle ansatte også i år stiller seg bak, sier Kristiansen.

Generalsekretær Tove R. Wang i Redd Barna sier at hun ofte treffer barn som lever i fattigdom eller er rammet av konflikt, og deres budskap er alltid det samme; de vil gå på skolen og lære.

- Å sikre at barn får utdanning av god kvalitet er en av de aller viktigste oppgavene til Redd Barna. For å få dette til trenger vi gode og stabile støttespillere. Det er derfor meget gledelig at Moelven fortsatt ønsker å være partner med Redd Barna. Årets julegave kan for eksempel gi 2000 barn skolegang i ett år. Det gir barna nytt håp for framtiden. Tusen takk for en raus julegave til vårt utdanningsarbeid, sier Wang.

Redd Barna kjemper for barns rettigheter og for at alle barn skal overleve, lære og være trygge. De jobber i 120 land og er verdens ledende uavhengige organisasjon for barn. 

Kontakt: 
Morten Kristiansen, mobil +4791118250 

Moelven Industrier ASA er et Skandinavisk industrikonsern som leverer produkter med tilhørende tjenester til det skandinaviske byggmarkedet. Konsernets virksomheter har ca. 3500 medarbeidere og omsetter årlig for rundt NOK 10 milliarder. Konsernets 52 enheter er organisert i tre divisjoner: Timber, Wood og Byggsystemer. Konsernets formål er å gi folk gode rom.
www.moelven.no
www.moelven.se
www.moelven.dk
www.moelven.com

Om oss

Click here to find all company financial reports: http://www.moelven.com/About-Moelven/Finacial-information/Financial-reports/ Moelven Industrier ASA is a Scandinavian industrial group that supplies products and associated services to the Scandinavian building market. The Group's businesses employ over 3.500 persons and have a total annual turnover of some NOK 11 billion. The Group's 36 business production units are organised into three divisions: Timber, Wood and Building Systems. www.moelven.nowww.moelven.sewww.moelven.dkwww.moelven.com

Abonner

Multimedia

Multimedia

Dokumenter og linker

Sitater

Å sikre at barn får utdanning av god kvalitet er en av de aller viktigste oppgavene til Redd Barna
Generalsekretær Tove R. Wang i Redd Barna