40 mill. tilbakebetalt pensjonsmidler

Pensjonsmidler forvaltet av det svenske pensjonsinstituttet SPP har gitt bedre avkastning enn det som trengs for å dekke kommende pensjonsforpliktelser. Det er derfor besluttet at midlene skal tilbakeføres til selskapene som har betalt inn til ordningen. For Moelven-konsernets svenske virksomheter utgjør disse midlene mer enn SEK 40 millioner. Reglene for tilbakebetaling er ikke fastlagt, men i henhold til forslaget vil dette gi Moelven en positiv kontanteffekt de kommende sju år.

Pensjonsmidler forvaltet av det svenske pensjonsinstituttet SPP har gitt bedre avkastning enn det som trengs for å dekke kommende pensjonsforpliktelser. Det er derfor besluttet at midlene skal tilbakeføres til selskapene som har betalt inn til ordningen. For Moelven-konsernets svenske virksomheter utgjør disse midlene mer enn SEK 40 millioner. Reglene for tilbakebetaling er ikke fastlagt, men i henhold til forslaget vil dette gi Moelven en positiv kontanteffekt de kommende sju år. Moelv, 2000.02.04, <br>Oddvar Hemsøe, <br>Informasjonssjef Moelven Industrier ASA <br> ------------------------------------------------------------ Informasjonen er sendt gjennom Cision http://www.cisionwire.no http://www.cisionwire.no/moelven-industrier-asa/r//40-mill--tilbakebetalt-pensjonsmidler,c9264090

Moelv, 2000.02.04, <br>Oddvar Hemsøe, <br>Informasjonssjef Moelven Industrier ASA <br>

Om oss

Click here to find all company financial reports: http://www.moelven.com/About-Moelven/Finacial-information/Financial-reports/ Moelven Industrier ASA is a Scandinavian industrial group that supplies products and associated services to the Scandinavian building market. The Group's businesses employ over 3.500 persons and have a total annual turnover of some NOK 11 billion. The Group's 36 business production units are organised into three divisions: Timber, Wood and Building Systems. www.moelven.nowww.moelven.sewww.moelven.dkwww.moelven.com

Abonner