Anders Lindh er ansatt som ny direktør ved Moelven Våler AS

Lindh (41) kommer fra stillingen som plassjef i Norrskog Wood Products AB i Östavall i Sverige og overtar dermed stillingen som sjef for Norges største sagbruk etter Ole Helge Aalstad.

Aalstad hadde sin første arbeidsdag som divisjonssjef i Moelven Timber mandag 1. oktober.

Anders Lindh er utdannet sivilingeniør maskin fra Luleå Universitet og er i tillegg utdannet fenrik fra det det svenske forsvaret.

Divisjonssjef Ole Helge Aalstad sier at Lindh har bred ledererfaring fra flere felt, men spesielt relevant er erfaringen han har tilegnet seg fra treindustrien.

- Blant annet har han jobbet for Martinsson Trä AB, SCA, Swelite, Bergkvist Insjön og nå sist NWP. I disse selskapene har han jobbet med alt fra produksjon, marked, innkjøp, investeringsprosjekter og produktutvikling. I alt en bred og omfattende kompetanse som vil komme Moelven Våler AS svært godt til gode, sier divisjonssjef Ole Helge Aalstad.

Lindh tiltrer i stillingen 01.01.2013 og tar med seg sin familie og flytter til regionen.

Kontakt, Ole Helge Aalstad +47 900 14 343 

Moelven Industrier ASA er et Skandinavisk industrikonsern som leverer produkter med tilhørende tjenester til det skandinaviske byggmarkedet. Konsernets virksomheter har ca. 3400 medarbeidere og omsetter årlig for rundt NOK 8 milliarder. Konsernets 52 enheter er organisert i tre divisjoner: Timber, Wood og Byggsystemer. Konsernets formål er å gi folk gode rom.
www.moelven.no
www.moelven.se
www.moelven.dk
www.moelven.com