Arbeidsulykke på Moelven Granvin Bruk AS

En person fra et innleid firma pådro seg i dag en klemskade da en radiator på rundt 200 kg veltet over han da den skulle monteres inn i en trelasttørke ved sagbruket Moelven Granvin Bruk i Hordaland.

Helsepersonell og politi ble raskt tilkalt. Personen var bevisst og klarte å stå oppreist etter ulykken. Han ble raskt kjørt til sykehus i ambulanse. Tilstanden er ikke helt avklart.

- Det kan dreie seg det om en mulig klemskade overkroppen, men i følge hans sjef er tilstanden stabil og bra. Han ligger nå på sykehuset  til observasjon. Vi er svært glad for at det står bra til med han, sier direktør Ørjan Mikal Kalsaas i Moelven Granvin Bruk.

Nærmeste familie er varslet om ulykken.

Kalsaas sier at bedriften, sammen med det innleide firma, vil foreta en intern granskning for å finne ut om det er noe bedriften kan foreta seg i form av eventuelle endringer og generell skjerping av arbeidsrutiner rundt arbeid som blir utført både av eksterne leverandører og av bedriftens egne ansatte.

- Vi ønsker ikke at slike ting skal skje hos oss, og vi vil gjøre alt for å forhindre ulykker i framtida. I Moelven har vi en null-visjon når det gjelder skader, sier Kalsaas.

Det er for tidlig å si hva som kan ha vært årsaken til at radiatoren veltet. Politi, arbeidstilsyn og andre relevante myndigheter er i gang med rutinemessige etterforskning i saken.

For ytterligere informasjon,

Ørjan Mikal Kalsaas
Mobil 99 43 30 61
E-post: orjan.kalsaas@moelven.no

Om oss

Click here to find all company financial reports: http://www.moelven.com/About-Moelven/Finacial-information/Financial-reports/ Moelven Industrier ASA is a Scandinavian industrial group that supplies products and associated services to the Scandinavian building market. The Group's businesses employ over 3.500 persons and have a total annual turnover of some NOK 11 billion. The Group's 36 business production units are organised into three divisions: Timber, Wood and Building Systems. www.moelven.nowww.moelven.sewww.moelven.dkwww.moelven.com

Abonner