Bedrede resultater for Moelven

Moelven Industrier bedrer sitt driftsresultat for 3. kvartal med NOK 46 millioner sammenliknet med tilsvarende kvartal i fjor. Resultatforbedringen skyldes driftsforbedringer og mer tilfredsstillende markedsforhold.

Driftsinntektene i tredje kvartal ble NOK 2 028 millioner (1 883) og driftsresultatet endte på NOK 18 millioner (minus 28).

Driftsinntektene økte dermed sammenlignet med samme periode i fjor, hovedsakelig på grunn av økte priser på ferdigvarer for selskapene innen Timber og Wood, samt økt aktivitetsnivå og bedrede priser for Byggmodulselskapene og Limtre.

Riktig retning
Konstituert konsernsjef Morten Kristiansen i Moelven Industrier ASA konstaterer at det går bedre for Moelven nå enn i fjor, og at konsernet er på vei i riktig retning.

- Dette er en gledelig resultatforbedring. Rent konkret er det - i tillegg til prisoppgang på ferdigvarer fra Timber og Wood - realiserte driftsforbedringer ved flere selskaper som er hovedårsakene til resultatfremgangen. Vi begynner nå å se resultater av et langsiktig forbedringsarbeid som har pågått i våre virksomheter over tid. Jeg er svært opptatt av å si overfor ansatte, kunder og andre viktig samarbeidspartnere at vi har full fokus på vårt interne forbedringsarbeid. Det er full drift i maskineriet, sier Kristiansen.

Strategiske satsningsområder
Konsernledelsen foreslår i disse dager en strategi overfor Moelvens styre som peker ut retningen og de viktigste satsingsområdene for konsernet de neste fem årene.

- Mange av Moelvens bedrifter gjør det veldig bra, andre har et godt stykke igjen før de når resultatmålene. I strategiplanen som gjelder fram til 2019 har vi vi satt noen overordnede rammer og tiltak slik at vi skal nå Moelvens avkastningsmål i alle Moelvens enheter. Vi kommer til å jobbe ufortrødent videre for å bedre konkurransekraften, sier Kristiansen.

Hverdagsrasjonalisering
Konsernet vil for det første ha fokus på avkastningsbaserte investeringskrav. Det innebærer at investeringer utover rent vedlikehold bare skjer i enheter der vi er sikre på at de klarer kravene.

- For det andre blir det tydelig fokus på hverdagsrasjonalisering. Det går blant annet ut på at vi skal finne forbedringspotensialene og realisere disse, sier Kristiansen.

Effektive markedsstrategier
Kristiansen forklarer at det tredje viktige tiltaket er å skape kostnadseffektive produksjonsstrukturer og effektive markedsstrategier – særlig i sagbruksdivisjonen Timber og ferdigvaredivisjonen Wood.

- Vår tredje divisjon - prosjektdivisjonen Byggsystemer - skal vokse. Rent strukturelt og kompetansemessig har våre bedrifter i byggsystemdivisjonen svært gode forutsetninger for å klare konsernets krav, sier Kristiansen.

For ytterligere informasjon:
Konstituert Konsernsjef Morten Kristiansen, mobil +4791118250
Direktør for kommunikasjon og HR Kristin Bjørnstad, mobil +4790713701
Kommunikasjonsansvarlig Tom E. Holmlund, mobil +47 91 668 668

Tags:

Multimedia

Multimedia

Dokumenter og linker