Bedriftsforsamlingen i Moelven anbefaler Forestia-avtale

Bedriftsforsamlingen i Moelven Industrier ASA har sluttet seg til avtalen mellom Moelven Industrier ASA og Norske Skogindustrier ASA om å erverve treindustrien i Forestia AS. Avtalen innebærer også at Moelven får 9,9 prosent eierandel i Forestias platevirksomheter. Oppgjør skjer gjennom en rettet emisjon til Norske Skog på 26,4 millioner Moelven-aksjer.
- Bedriftsforsamlingen i Moelven har hele tiden gitt sin tilslutning til prosessen med å erverve treindustrien i Forestia AS. At partene nå har kommet fram til en avtale, er en milepæl for norsk treindustri. Vi har stor tro på at selskapet skal oppnå de forretningsmessige mål man har satt seg, sier bedriftsforsamlingens formann, Axel Krogvig.

Bedriftsforsamlingen i Moelven Industrier ASA har sluttet seg til avtalen mellom Moelven Industrier ASA og Norske Skogindustrier ASA om å erverve treindustrien i Forestia AS. Avtalen innebærer også at Moelven får 9,9 prosent eierandel i Forestias platevirksomheter. Oppgjør skjer gjennom en rettet emisjon til Norske Skog på 26,4 millioner Moelven-aksjer. - Bedriftsforsamlingen i Moelven har hele tiden gitt sin tilslutning til prosessen med å erverve treindustrien i Forestia AS. At partene nå har kommet fram til en avtale, er en milepæl for norsk treindustri. Vi har stor tro på at selskapet skal oppnå de forretningsmessige mål man har satt seg, sier bedriftsforsamlingens formann, Axel Krogvig. Moelv, 1999.12.20, <br>Oddvar Hemsøe, <br>Informasjonssjef, Moelven Industrier ASA <br> ------------------------------------------------------------ Informasjonen er sendt gjennom Cision http://www.cisionwire.no http://www.cisionwire.no/moelven-industrier-asa/r//bedriftsforsamlingen-i-moelven-anbefaler-forestia-avtale,c9264097

Moelv, 1999.12.20, <br>Oddvar Hemsøe, <br>Informasjonssjef, Moelven Industrier ASA <br>

Om oss

Click here to find all company financial reports: http://www.moelven.com/About-Moelven/Finacial-information/Financial-reports/ Moelven Industrier ASA is a Scandinavian industrial group that supplies products and associated services to the Scandinavian building market. The Group's businesses employ over 3.500 persons and have a total annual turnover of some NOK 11 billion. The Group's 36 business production units are organised into three divisions: Timber, Wood and Building Systems. www.moelven.nowww.moelven.sewww.moelven.dkwww.moelven.com

Abonner