Etablerer nytt elektroselskap

Moelven etablerer nytt elektroselskap med fokus på service, rammeavtaler og mindre prosjekt.

Moelven Elektro AS har gjennom flere år hatt god drift og inntjening innenfor vedlikeholdskontrakter samt mindre og mellomstore prosjekter, men har imidlertid tapt på større prosjekter i Osloregionen.

- Vi ønsker nå å etablere et nytt selskap som skal rendyrke det de er gode på, sier styreleder Marcus Johansson i Moelven Elektro AS.

Ser framover
Johansson sier at Moelvens fokus for elektrovirksomheten framover er å etablere et nytt selskap fritt for tung historikk for å skape et sunt og levedyktig selskap.

- År med store tapsprosjekter er demotiverende for både ledelse og ansatte. Spesielt når den underliggende driften er god, sier Johansson.

Ingen endringer for kunder
Johansson forklarer at etableringen av det nye selskapet i praksis ikke vil bety noen endringer for kunder og leverandører.

- Vi ønsker å overføre alle kontrakter med unntak av prosjekt større enn 30 millioner til det nye selskapet. Vi vil gå i nær dialog med kunder og leverandører om dette, sier Johansson.

Overfører de ansatte
Johansson sier at dette er å anse som en virksomhetsoverdragelse og de ansatte får overført alle sine rettigheter og plikter.

- Prosjekt større enn 30 millioner blir bemannet med nødvendige ressurser. De ansatte dette gjelder opprettholder sin ansettelse i Moelven Elektro AS inntil montasjejobbene er gjort. De vil deretter bli overført til det nye selskapet med de samme rettigheter og plikter som de som ble overført i første omgang, sier Johansson.

Det nyetablerte selskapet blir et selvstendig datterselskap under Moelven Industrier ASA.

Dialog med de ansatte
Johansson forklarer at det legges opp til en prosess i tett dialog med de tillitsvalgte og med løpende informasjon til de ansatte.

- Vi anser ikke virksomhetsoverdragelsen som veldig komplisert, men vi skal ha respekt for at involverte trenger tid. Vi har godt håp om å gjennomføre den formelle prosessen innen 1. mai, sier Johansson.

For ytterligere informasjon:
Styreleder i Moelven Elektro AS, Marcus Johansson: Mobil +46706726686
Konsernsjef i Moelven, Morten Kristiansen: Mobil +4791118250

Multimedia

Multimedia