Eurowand AB kjøper Fredlunds Akustik AB

Det Moelven-eide selskapet Eurowand AB har inngått avtale med eieren av selskapet Fredlunds Akustik AB i Uppsala, Christer Fredlund om overtakelse av selskapet. – Etter flere år med stagnasjon i det svenske yrkesbyggmarkedet, viser konjunkturene nå en svært positiv trend. Vi mener at tiden er inne for en ytterligere ekspansjon i Eurowand AB, og at selskapet styrker sin posisjon som markedsleder i Sverige på systeminnredninger til næringsbygg. Fredlunds Akustik AB har et godt renomè og en god kundeplattform i ett av de viktigste vekstområdene i Sverige, sier styreformann Reidar Mo i Eurowand AB.


- Det forutsetter tilstedeværelse på flere steder enn vi har i dag. Uppsala er en viktig universitetsby, og ett av de mest ekspansive vekstområdene i Sverige. Eurowand AB har gjennom selskapets avdelingskontor i sør- og mellom-Sverige skaffet seg en betydelig markedsandel, men Uppsala Län har de siste årene vært ett av Eurowands svakeste markedsområder. Fredlunds Akustik har en markedsandel på 70 prosent i sitt område, og selskapets produkter passer godt inn i Eurowands produktspekter innenfor systemløsninger for næringsbygg, sier han.

Fredlunds Akustik AB har i dag 20 ansatte og omsatte i 1999 for SEK 20 mill.
- Etter overtakelsen blir Fredlunds Akustik AB Eurowands avdelingskontor i Uppsala, opplyser Rotquist. Han understreker at den økende miljøbevisstheten i markedet bidrar til økt interesse for prefabrikkerte og fleksible systemløsninger i svenske næringsbygg.

Eurowand AB er et datterselskap i det norske børsnoterte industrikonsernet Moelven Industrier ASA. Konsernet har i alt 3.200 ansatte og vil i 2000 ha cirka NOK 4.800 mill. i driftsinntekter.
Eurowand AB har 115 ansatte fordelt på hovedkontoret i Örebro, fabrikken i Kumla og avdelingskontorene i Malmö, Göteborg, Stockholm og Vesterås. Selskapet har cirka SEK 160 mill. i årlige driftsinntekter. Eurowand tilhører forretningsområdet Moelven Innredningsgruppen som har drøyt NOK 500 mill. i årlige driftsinntekter.

Moelv,2000.02,03, <br>Oddvar Hemsøe, <br>Informasjonssjef i Moelven Industrier ASA <br>

Om oss

Click here to find all company financial reports: http://www.moelven.com/About-Moelven/Finacial-information/Financial-reports/ Moelven Industrier ASA is a Scandinavian industrial group that supplies products and associated services to the Scandinavian building market. The Group's businesses employ over 3.500 persons and have a total annual turnover of some NOK 11 billion. The Group's 36 business production units are organised into three divisions: Timber, Wood and Building Systems. www.moelven.nowww.moelven.sewww.moelven.dkwww.moelven.com

Abonner