Følg Moelven på Twitter

Er du interessert i hvordan vi i Norge, Sverige og Danmark bygger og bor? Da har du nå enda bedre muligheter til å følge med på hva en av Skandinavias førende leverandører av varer og tjenester til byggebransjen mener, sier og gjør.  

Fra trelast av lokal furu og gran for videre bearbeiding i annen industri, til kledninger, konstruksjonsvirke og interiørprodukter av mange slag. Dessuten store konstruksjoner i limtre, hele byggmoduler og fleksible kontorinnredningsløsninger. Også elektroentrepriser er å finne på menyen. Moelvens produkt- og tjenestespekter favner vidt og gjør oss til en av de førende aktørene i bransjen. Til enhver tid er Moelven og våre produkter involvert mange hundre små og store prosjekter. Det gjør også at det vi mener, sier og gjør, har en viss betydning.

Følg oss gjerne på Twitter:

https://twitter.com/moelven

Moelven Industrier ASA er et Skandinavisk industrikonsern som leverer produkter med tilhørende tjenester til det skandinaviske byggmarkedet. Konsernets virksomheter har ca. 3400 medarbeidere og omsetter årlig for rundt NOK 8 milliarder. Konsernets 52 enheter er organisert i tre divisjoner: Timber, Wood og Byggsystemer. Konsernets formål er å gi folk gode rom.
www.moelven.no
www.moelven.se
www.moelven.dk
www.moelven.com

Om oss

Click here to find all company financial reports: http://www.moelven.com/About-Moelven/Finacial-information/Financial-reports/ Moelven Industrier ASA is a Scandinavian industrial group that supplies products and associated services to the Scandinavian building market. The Group's businesses employ over 3.500 persons and have a total annual turnover of some NOK 11 billion. The Group's 36 business production units are organised into three divisions: Timber, Wood and Building Systems. www.moelven.nowww.moelven.sewww.moelven.dkwww.moelven.com

Abonner

Multimedia

Multimedia