Første leveranse i nytt boligkonsept for Moelven

Moelven Byggmodul AS skal levere 52 leiligheter i Fjeldsetlia Park i Elverum til NOK 83 millioner og er selskapets første boligkonseptleveranse.

Fjeldsetlia Park skal bygges i 2 eller 3 trinn i Elverum. Byggene er i 4 etasjer uten parkeringskjeller.

- Prosjektet er det første med 12 meters moduler og er den første kontrakten med Moelven Byggmoduls nye boligkonsept, sier salgssjef Jon Didrik Schildmann i Moelven Byggmodul.

Produksjonen av boligmodulene vil skje på Moelven ByggModul Hjellum AS.

Leveres på 10 måneder
Leveransen består i størrelse av 88 moduler som blir satt sammen til 52 boenheter på til sammen 3839 kvm BTA i fire etasjer. Leveransen er en totalentreprise. Total leveringstid for hele prosjektet er rundt 10 måneder fra avrop.

Salgssjef Jon Didrik Schildmann er veldig stolt over at Moelven har utviklet et standard leilighetskonsept som gjør selskapets byggemetode til et mer tids- og kostnadseffektivt alternativ enn tidligere. 

- Dette gjør i sin tur sitt til at tomtebesittere og eiendomsutviklere får utviklet tomter som ikke tidligere har latt seg økonomisk gjennomføre. Tomten vi her snakker om i Elverum var i utgangspunktet regulert til fem etasjer med parkeringskjeller. Byggherre valgte likevel å kontrahere oss med modulbygg i 4 etasjer som følge av tid, pris og kvalitet. 10 måneders leveransetid er ikke aller verst, sier Schildmann.

All inclusive
Schildmann legger vekt på at dette dreier seg om et «all inclusive» leilighetskonsept der kunden får løst alt inklusive grunnarbeider og betongarbeider.

- I den sammenheng er Moelven Byggmodul AS er en totalentreprenør og gjennomfører kundens prosjekt fra A til Å, sier Schildmann.

Det blir byggestart i fabrikk i begynnelsen av januar og monteringsstart på byggeplass forventes å starte i februar. Prosjektet forventes å stå ferdig innflyttbart juni 2016.

Totalentreprise
Moelven Byggmodul har totalentreprise for prosjektet og byggherre er Fjeldsetlia Eiendom AS og Fundament gruppen AS. 

- Moelven Byggmodul har selv stått for den arkitektoniske utformingen av prosjektet. Vårt boligkonsept består av definerte byggeklosser i form av syv leilighetstyper i moduler som i prinsippet kan settes sammen til uendelig mange forskjellige type bygg. Byggherren har i dette tilfellet valgt en bestemt type innenfor konseptet, sier Schildmann.

Moelven Wood Prosjekt AS leverer kledning av varmebehandlet furu.

Gir gevinster
Schildmann sier at Moelvens boligkonseptet er utviklet i samarbeid med arkitekter, eiendomsmeglere og byggherrer for å gi kundene riktige gevinster.

- Når vi nå har utviklet et konsept som gir store økonomiske fordeler både for utbygger, oss som bedrift og de som kjøper og skal flytte inn, er standardisering den eneste mulighet for å lykkes. Derfor kan «byggeklossene» eller modulene ikke endres. Det betyr imidlertid ikke at vi ikke tilbyr utbygger valgmuligheter utover det. Det er f.eks. stor fleksibilitet på fasade og bygningsuttrykk samt vanlige tilvalg på kjøkken, bad, parkett med videre, sier Schildmann.

Markedets laveste priser
Schildmann påstår at Moelven nå er i stand til å tilby markedet full kostnadskontroll og markedets laveste priser på
høykvalitetsleiligheter i flere etasjer bygget i trygge og tørre omgivelser.

- Metoden vi har brukt i Elverum og mange framtidige prosjektet består av full økonomisk kontroll, totalentreprise, en kontraktspart å forholde seg til, ekstremt kort bygge- og leveringstid, miljøriktige og kjente produkter og fullstendig forutsigbar overleveringsdato. Dette gir kunden markedets laveste pris. Vi tjener også penger. Det vil også gjøre prisen gunstig for de som skal flytte inn, sier Schildmann.

For ytterligere informasjon: 
Jon Didrik Schildmann, Moelven Byggmodul, mobil 93289489
Cato Åslie, Fundament Gruppen AS +4795200989

Moelven Industrier ASA er et Skandinavisk industrikonsern som leverer produkter med tilhørende tjenester til det skandinaviske byggmarkedet. Konsernets virksomheter har ca. 3400 medarbeidere og omsetter årlig for rundt NOK 8 milliarder. Konsernets 52 enheter er organisert i tre divisjoner: Timber, Wood og Byggsystemer. Konsernets formål er å gi folk gode rom.
www.moelven.no
www.moelven.se
www.moelven.dk
www.moelven.com

Om oss

Click here to find all company financial reports: http://www.moelven.com/About-Moelven/Finacial-information/Financial-reports/ Moelven Industrier ASA is a Scandinavian industrial group that supplies products and associated services to the Scandinavian building market. The Group's businesses employ over 3.500 persons and have a total annual turnover of some NOK 11 billion. The Group's 36 business production units are organised into three divisions: Timber, Wood and Building Systems. www.moelven.nowww.moelven.sewww.moelven.dkwww.moelven.com

Abonner

Multimedia

Multimedia