Fortsatt resultatökning för Moelven

Den positiva utvecklingen för Moelven fortsätter och koncernen uppnådde ett rörelseresultat på 82 MNOK för tredje kvartalet. Det är en ökning på 47 MNOK jämfört med samma kvartal förra året. Resultatökningen beror på en fortsatt positiv marknadsutveckling och genomförda effektiviseringsåtgärder.
 
Nettoomsättningen för tredje kvartalet ökade inom alla tre divisionerna och uppgår till 1.589 MNOK (1 391). Det är den fortsatt positiva konjunkturen, samt ökade marknadsandelar inom enskilda segment som är de viktigaste orsakerna till den ökade aktiviteten.
 
Bra marknadsförhållanden
- Förutom den generella förbättringen av marknadsförhållandena, beror en väsentlig del av framgången på genomförandet av en rad interna effektiviseringsåtgärder. Vi märker att det är en tid sedan vi gjorde de senaste förvärven och att våra enheter arbetar allt bättre tillsammans. Ändå finns det mer att hämta och det arbetar vi vidare med, säger koncernchef Hans Rindal i Moelven Industrier ASA.
 
Rindal säger att en väsentlig del av effektiviseringsåtgärderna ingår i ett flerårigt investeringsprogram med delvis långa projektfaser. I förra veckan tillkännagavs att Moelven Våler AS ska investera, som ett led i detta investeringsprogram, hela 65 MNOK i ett nytt justerverk.
 
Ökad nettoomsättningen med 385 MNOK
För årets nio första månader uppgick nettoomsättningen till 4.862 MNOK jämfört med 4.477 under samma period förra året. Rörelseresultatet uppgick till 223 MNOK (113). Resultat före skatt uppgick till 193 MNOK (76) medan resultat efter skatt och minoritetsintressen uppgick till 139 MNOK (46).
 
- Vi har uppnått en rörelsemarginal, netto för tredje kvartalet på 5,1 procent och för årets nio första månader på 4,6 procent. Det är länge sedan vi uppnådde resultat på den nivån. Men med marknadsförhållandena med oss som vi nu har, måste vi prestera på denna nivå om vi ska upprätthålla vår position på lång sikt, säger Rindal. 
 
Goda utsikter framåt i tiden
Konjunkturen, med hög byggaktivitet både för bostäder och kommersiella fastigheter, förväntas bestå i de skandinaviska länderna under år 2007, även om aktiviteten i Norge och Danmark nu troligen är förhållandevis nära toppen. I Sverige förväntas den höga aktiviteten i marknaden bestå något längre. Detta påverkar speciellt Moelven-divisionerna Wood och Byggsystem positivt.
 
Inom Byggsystemdivisionen är orderstocken större än normalt och det har varit nödvändigt att vidta åtgärder för att öka produktionskapaciteten. För de timmerförbrukande enheterna är råvarutillgången tillfredsställande i de flesta regionerna. Efterfrågan på industriträ i Europa förväntas hålla sig på en fortsatt hög nivå. Totalt förväntar sig styrelsen ett resultat för år 2006 som är väsentligt bättre är förra årets.
 
För ytterligare information:
Koncernchef Hans Rindal, +47 90 69 69 10
Ekonomidirektör Morten Sveiverud, +47 90 98 06 67
Kommunikationsrådgivare Tom E. Holmlund, +47 91 66 86 68
 
Rapporten kan laddas ner från medföljande länk:

Om oss

Click here to find all company financial reports: http://www.moelven.com/About-Moelven/Finacial-information/Financial-reports/ Moelven Industrier ASA is a Scandinavian industrial group that supplies products and associated services to the Scandinavian building market. The Group's businesses employ over 3.500 persons and have a total annual turnover of some NOK 11 billion. The Group's 36 business production units are organised into three divisions: Timber, Wood and Building Systems. www.moelven.nowww.moelven.sewww.moelven.dkwww.moelven.com

Abonner

Dokumenter og linker