God start på 2014 for Moelven

Moelven tjente NOK 53,7 millioner på driften i første kvartal av 2014. Det er NOK 117,6 millioner mer enn tilsvarende kvartal året før.

Driftsinntektene i første kvartal økte også sammenlignet med samme periode i fjor og endte på NOK 2 259,6 millioner (1 848,7 millioner). Resultat før skatt endte på NOK 32,9 millioner (minus 69,8).

Flere årsaker til fremgangen

-Resultatfremgangen skyldes både bedrede markedsforhold, høyere aktivitetsnivå og interne forbedringer. I tillegg til det kontinuerlige dag-til-dag forbedringsarbeidet, merker vi også effekten av at igangkjøringsfasen av mange større investeringer er kommet langt, sier konsernsjef Hans Rindal i Moelven Industrier ASA.

Bedrede markedsforhold

Rindal er glad for resultatframgangen, særlig sett i forhold til fjorårets første kvartal.

-Vi har gått fra direkte vanskelige markedsforhold for industritre i veldig mange land, til en mer normal etterspørsel. Det er fremdeles lav aktivitet i deler av Europa, men aktiviteten har enten stabilisert seg eller begynt å øke. Kombinert med god etterspørsel i markeder utenfor Europa, har dette gitt en bedre markedsbalanse. Dette virker også positivt inn på prisene for trebaserte byggevarer i hjemmemarkedene i Skandinavia.

Høyere etterspørsel og bedre ordrereserver

Etterspørselen etter byggevarer i Skandinavia var også noe større i første kvartal enn normalt for sesongen. Samtidig var ordrereservene for Byggsystemdivisjonen ved inngangen til kvartalet bedre sammensatt enn på samme tid i 2013. Dette har gitt større leveranser og bedre resultat enn året før.

Forventer fortsatt resultatfremgang

Det forventes fortsatt noe bedring i prisbildet for industritre internasjonalt i andre kvartal.
-Etterspørselen er økende og produsentlagrene av ferdigvarer er fortsatt på relativt lave nivåer. Byggsystemdivisjonens ordrereserve er fortsatt god og Byggevaredivisjonen Wood forventer en normal sesongmessig økning i etterspørselen i andre kvartal, sier Rindal.

   
Kvartalsrapporten kan man finne på : http://kvartalsrapport.moelven.no  

  
  
For ytterligere informasjon:

Konsernsjef Hans Rindal, +47 90696910
Finansdirektør Morten Sveiverud, +47 90980667
Ass. finansdirektør Rune F. Andersen, +47 91343260
Direktør for kommunikasjon og HR Kristin Bjørnstad, +47 90713701

Tags:

Om oss

Click here to find all company financial reports: http://www.moelven.com/About-Moelven/Finacial-information/Financial-reports/ Moelven Industrier ASA is a Scandinavian industrial group that supplies products and associated services to the Scandinavian building market. The Group's businesses employ over 3.500 persons and have a total annual turnover of some NOK 11 billion. The Group's 36 business production units are organised into three divisions: Timber, Wood and Building Systems. www.moelven.nowww.moelven.sewww.moelven.dkwww.moelven.com

Abonner

Dokumenter og linker