Godt resultat for Moelven 1. kvartal

Moelven leverte et av konsernets beste 1. kvartal med et driftsresultat på NOK 51 millioner og en driftmargin på 3,3 prosent. I tilsvarende periode i fjor leverte Moelven et driftsresultat på NOK 3 millioner. Konsernet har i løpet av de siste 12 måneder realisert en årstakt på over NOK 200 millioner.

Bakgrunnen for det gode resultatet skyldes en kombinasjon av generell bedring i markedsforholdene og en rekke interne effektiviseringstiltak. - Tiltakene har hovedsakelig vært rettet mot råstoffutnyttelsesgrad, koordinering av verdikjeden og bedret markedstilpasning. En del av tiltakene ga resultateffekter også i 2005, men det er fortsatt potensialer som vil bli realisert i løpet av 2006, sier konsernsjef Hans Rindal i Moelven Industrier ASA.
 
Samtidig økte driftsinntektene innen samtlige divisjoner og endte totalt for konsernet på NOK 1.557 millioner mot NOK 1.411 millioner for fjorårets første tre måneder. Ordinært resultat før skatt endte på NOK 42 millioner (NOK -11 millioner samme periode i fjor) og netto finansposter utgjorde NOK -9 millioner (-14). Resultat etter skatt var NOK 30 millioner (-8), tilsvarende NOK 0,23 per aksje (-0,06).
 
Fornøyd konsernsjef
Konsernsjef Rindal sier at det er grunn til å være fornøyd med resultatet. - Hovedbildet er at flere av våre bedrifter som tidligere har slitt, nå ser ut til å ha fått bukt med en del utfordringer. Siden markedssituasjonen nå er god og har for så vidt vært bra i en tid for de fleste av våre selskaper, tolker jeg en av årsakene til resultatforbedringen slik at det er flere av våre enheter som bidrar i sterkere grad nå enn tidligere, sier Rindal.
 
Årstakt på NOK 200 millioner
Rindal sier at selv om det nå er høykonjunktur i markedet, er de tre første månedene tradisjonelt sett lavsesong i byggebransjen sammenliknet med resten av året. - Ser en tilbake på de 12 foregående månedene, har vi realisert en årstakt på nærmere NOK 210 millioner. Det har vi ikke for vane å greie, sier Rindal.
 
Han presiserer at dette allikevel ikke bør være noen sensasjon. - Et årlig driftresultat på NOK 200 millioner eller mer er der vi bør ligge dersom vi skal overleve i det lange løp, sier Rindal.
 
Utsikter
En god konjunktur med høy byggeaktivitet på mange områder forventes å vedvare i de skandinaviske landene ut 2006. Innen Byggsystemer er ordrereserven bedre enn normalt og det kan bli nødvendig å treffe tiltak for å øke produksjonskapasiteten. For de tømmerforbrukende enhetene, er råstofftilgangen tilfredsstillende i de fleste regioner og etterspørselen etter industritre i Europa forventes å holde seg på et høyt nivå. Samlet sett forventer styret et resultat i 2006 som er noe bedre enn året før.
 
Kontakt:
Konsernsjef Hans Rindal, mobil +47 90 69 69 10
Kommunikasjonsrådgiver Tom Erik Holmlund, mobil +47 91 66 86 68
 
 
Rapporten kan lastes ned fra følgende link:

Om oss

Click here to find all company financial reports: http://www.moelven.com/About-Moelven/Finacial-information/Financial-reports/ Moelven Industrier ASA is a Scandinavian industrial group that supplies products and associated services to the Scandinavian building market. The Group's businesses employ over 3.500 persons and have a total annual turnover of some NOK 11 billion. The Group's 36 business production units are organised into three divisions: Timber, Wood and Building Systems. www.moelven.nowww.moelven.sewww.moelven.dkwww.moelven.com

Abonner

Dokumenter og linker