Ingen endringer i styret i Moelven etter dagens møte i bedriftsforsamlingen

Moelvens bedriftsforsamling hadde i dag ekstraordinært møte for å diskutere om styreleder Asbjørn Reinkind skulle fortsette i rollen. Konklusjonen ble at han fortsetter.

Bakgrunnen for møtet var et innspill fra Eidsiva om at de ønsket hans avgang, begrunnet i misnøye med måten styreleder har utøvd sin rolle på.

Eidsivas to representanter i bedriftsforsamlingen sier at dagens diskusjon har vært klargjørende sett fra eiernes ståsted.

Bedriftsforsamlingens leder Egil Magnar Stubsjøen utdyper:

- Vi har konkludert med at Asbjørn Reinkind fortsetter. Det er i løpet av de siste årene igangsatt mange prosesser for å styrke Moelvens konkurransekraft og bedriftsforsamlingen ser det som viktig at disse prosessene blir videreført. Bedriftsforsamlingen har tillit til at dagens styre vil håndtere denne situasjonen til beste for selskapets interesser, sier han.

- Moelven er svært viktig for aksjonærene og vi er opptatt av at drift og resultater utvikler seg positivt. 2014 er så langt et bra år for Moelven - et resultat av et godt marked og gode interne forbedringsprosesser, sier Stubsjøen.

Stubsjøen presiserer at diskusjonen rundt Reinkinds rolle ikke har noe med Hans Rindals nylige avgang som konsernsjef å gjøre:

- Det var en avtale mellom Rindal og styret, og er bedriftsforsamlingen uvedkommende. Bedriftsforsamlingens rolle er å velge styre og føre tilsyn med styrets arbeid. Det er en slik diskusjon vi har hatt i dag, avslutter han.

For å sikre en best mulig drift og ledelse av selskapet fremover har bedriftsforsamlingen enstemmig valgt å be selskapets valgkomite igangsette arbeidet med å vurdere styrets samlede kompetansebehov. 

Stubsjøen presiserer at bedriftsforsamlingen er omforent etter dagens møte.

For ytterligere opplysninger

Bedriftsforsamlingens leder Egil Magnar Stubsjøen: Mob +47 90 12 35 75

Moelven Industrier ASA er et Skandinavisk industrikonsern som leverer produkter med tilhørende tjenester til det skandinaviske byggmarkedet. Konsernets virksomheter har ca. 3400 medarbeidere og omsetter årlig for rundt NOK 8 milliarder. Konsernets 52 enheter er organisert i tre divisjoner: Timber, Wood og Byggsystemer. Konsernets formål er å gi folk gode rom.
www.moelven.no
www.moelven.se
www.moelven.dk
www.moelven.com

Multimedia

Multimedia