Invitasjon til pressemøte

AB Invest, HENT AS og Moelven Limtre AS inviterer herved til pressekonferanse vedrørende en viktig kontrakt.

Tilstede i pressemøtet: Investor Arthur Buchardt (AB Invest AS) og direktør Rune Abrahamsen (Moelven Limtre AS).

På grunn av at Ringsakerseminaret og pressekonferansen avholdes samme dag og i samme lokasjon kombinert med en noe bråbestemt pressekonferanse, er deltakelsen fra Ringsaker Kommunes ledelse uavklart foreløpig. Deltakelsen er litt avhengig av programmet på Ringsakerseminaret. AB Invest, Moelven Limtre og HENT har allikevel forhåpninger om at enten ordfører Anita Ihle Steen eller rådmann Jørn Strand eller begge får mulighet til å komme.

Hvor og når: Prøysenhuset (Rudshøgda) i Ringsaker – biblioteket tirsdag 7. mars kl. 13.00. Gi gjerne beskjed til undertegnede om noen fra din redaksjon kommer.

Pressemelding om kontrakten blir sendt ut til redaksjonsadressene på e-post når pressekonferansen starter. 

Det blir servert kaffe, minneralvann og noe å bite i. Vel møtt!

Med vennlig hilsen
Tom E. Holmlund
Moelven
Mobil 91 668 668
E-post: teh@moelven.com