Kontroll på tømmeret på Moelven Numedal

I de siste dagene har Numedalslågen steget kraftig etter uværet «Petra». For Moelven Numedal har dette påvirket spesielt deler av tømmerlageret som ligger nærmest vassdraget.

Rune Frogner, direktør ved Moelven Numedal sier at de har forberedt seg på uværet og at de har god kontroll på situasjonen.

-Lågen var høy natt til i går, men siden da har nivået sunket med om lag 1,5meter. Dette gjør at situasjonen er roligere nå, og alt ser rimelig greit ut. Ut i fra det vi har gjort av forberedelser, samt det vi får av værmeldinger så er vi trygge på situasjonen.

Om været derimot skulle utvikle seg i negativ retning, så er Moelven Nummedal godt forberedt.

-Alt i alt er vi godt forberedt, vi har flyttet unna en del tømmerlunder, og tatt forholdsregler for å sikre oss mot skader på det elektriske anlegget, og jeg anser at dette ikke vil ha noen stor påvirkning på vår drift sier Frogner.

For ytterligere informasjon:

Rune Frogner +47 908 73 166