Kvartalsrapport Moelven Industrier ASA

 
* God etterspørsel for industritre i de fleste europeiske
markedene.
 
* Leveranse fase 1 av modulbygg til landanlegg for
Snøhvit er fullført i henhold til planen.
 
* Svak utvikling i store deler av byggemarkedet i
Norge og Sverige.
 
* Gjennomførte kapasitetstilpasninger kompenserer
delvis for inntektsbortfallet.
 
* Finnforests og Moelvens salg i Danmark samordnes.
 
* Markedsutviklingen antas å føre til et årsresultat som
er noe svakere enn året før.
 
 
Rapporten (inklusive tabeller) kan lastes ned fra følgende link:

Om oss

Click here to find all company financial reports: http://www.moelven.com/About-Moelven/Finacial-information/Financial-reports/ Moelven Industrier ASA is a Scandinavian industrial group that supplies products and associated services to the Scandinavian building market. The Group's businesses employ over 3.500 persons and have a total annual turnover of some NOK 11 billion. The Group's 36 business production units are organised into three divisions: Timber, Wood and Building Systems. www.moelven.nowww.moelven.sewww.moelven.dkwww.moelven.com

Abonner

Dokumenter og linker