Limtrebru kollapset

Ei limtrebru har kollapset over nye E6 sør for Sjoa i Gudbrandsdalen. Moelven Limtre AS har montert og levert brua til hovedentreprenøren Implenia Aurstad høsten 2015. Brua er prosjektert og dimensjonert av en rådgiver som er engasjert av Statens vegvesen. 

En lastbil befant seg på brua da den kollapset. Sjåføren ble skadet og er brakt til sykehus. Politi og ansvarlige myndigheter er på plass ved skadestedet.

- Først og fremst er vi svært lei oss på vegne av lastebilsjåføren, og samtidig glad for at ingen andre er skadet. Etter det vi kjenner til er han behandlet for bruddskader og tilstanden skal være stabil i følge politiet. Det er for tidlig å spekulere i hva som er årsaken til at brua kollapset. Men vi regner med at det nedsettes gransking av saken umiddelbart, sier direktør Rune Abrahamsen i Moelven Limtre AS.

Brua går over ny E6 som er under bygging.

- Dette påvirker derfor ikke vanlig trafikk, sier Abrahamsen.

Abrahamsen presiserer at Moelven Limtre har levert bruer til Statens vegvesen i over 20 år, og det er derfor ingen grunn til å stille spørsmålstegn ved at det kan være problemer i limtrekonstruksjonene i slike bruer.

- Men som sagt vil granskingen kunne avdekke hva som kan ha vært årsaken til kollapsen i denne brua, sier Abrahamsen.

Eksperter fra byggherren Statens vegvesen og representanter fra entreprenør er nå tilstede på skadestedet. 

- Jeg er på tur opp til skadestedet i kveld, sier Abrahamsen.

For ytterligere informasjon om saken, ber vi om at det henvendes til:

Prosjektleder i Statens Vegvesen, Øyvind Moshagen mobil 992 43 558 

Om oss

Click here to find all company financial reports: http://www.moelven.com/About-Moelven/Finacial-information/Financial-reports/ Moelven Industrier ASA is a Scandinavian industrial group that supplies products and associated services to the Scandinavian building market. The Group's businesses employ over 3.500 persons and have a total annual turnover of some NOK 11 billion. The Group's 36 business production units are organised into three divisions: Timber, Wood and Building Systems. www.moelven.nowww.moelven.sewww.moelven.dkwww.moelven.com

Abonner