Limtrenestor blir pensjonist

Direktør Åge Holmestad fra Lom i Gudbrandsdalen har varslet sin overgang til pensjonstilværelsen. Ny sjef på Moelven Limtre AS vil være på plass litt ut i nyåret.

Holmestad startet sin Moelven-karriere som produktutvikler i 1979 etter at han kom fra stillingen som overingeniør i NVE-Statskraftverkene. Han sier at tida nå er inne for selskapet å starte rekrutteringen av ny direktør.

- Prosessen med å finne en etterfølger vil selvfølgelig ta litt tid, og ny direktør vil derfor sannsynligvis ikke være på plass før litt ut på nyåret. Jeg blir ved pumpene til ny sjef begynner. Dessuten er det  noen påbegynte store prosjekter som jeg ønsker å være med å fullføre, sier Holmestad.

Revolusjonerte
Mannen bak den såkalte knutepunktteknologien, som tidlig på 90-tallet revolusjonerte trekonstruksjonsfaget og muliggjorde enorme konstruksjoner i limtre med spenn på opp i 100 meter, har hatt en imponerende karriere.

Holmestad var ferdig utdannet sivilingeniør ved NTHs byggingeniøravdeling i 1970. Deretter ble det befalsskole i ingeniørvåpenet, avdelingsingeniør i Vegdirektoratet og overingeniør i NVE-Statskraftverkene. Da han var 32 år startet Moelvenkarrieren hvor han stort sett har holdt seg i Moelven Limtre AS og Moelven Limtregruppen AS i stillinger som produktutvikler, salg- og konstruksjonssjef, fabrikksjef, teknisk direktør og nå til slutt ansvarlig for innovasjon i Moelven Industrier og samtidig direktør i Moelven Limtre AS.

Moelven kan høste ære
Divisjonssjef Marcus Johansson i Moelven Byggsystemer sier at Holmestad har betydd svært mye for at Moelven i dag kan høste ære av å være av de viktigste selskapene å regne med i Europa i utviklingen av store og kompliserte limtrekonstruksjoner.

- Holmestad har
var blant annet prosjektleder for utviklingen av limtrekonstruksjonene til hallene for de olympiske vinterleker på Lillehammer, prosjektleder for gjennomføring av leveransene til hovedflyplassen på Gardermoen og ansvarlig for utvikling av trebruer i Moelven. Alt dette har vekket oppsikt i bransjen verden over, sier Johansson.

Internasjonalt format
Divisjonssjefen forteller videre at Holmestad en internasjonal størrelse innenfor produktutvikling, konstruksjon, salg og prosjektledelse av store tunge og kompliserte limtreprosjekter.

- Særlig har han vært en pioner innen moderne trebrubygging. Holmestad og hans nære team på Moelven Limtre AS har vunnet flere nasjonale og internasjonale priser som i seg selv henger svært høyt i bransjen og som vi i Moelven er stolte av. Han har vært rådgiver i offentlige utredningsprosesser om bruk av tre i konstruksjoner og har sittet i offentlige utvalg, sier Johansson.

Rådgiver
Johansson har tro på å få bruke Holmestads kompetanse en stund til framover.

- Vi har snakket om å kunne få bruke Åges store erfaring som frittstående rådgiver i en stund til etter at han velger å gå av med pensjon. Jeg håper han lar seg friste av det, sier Johansson.

Prosessen med å finne Åge Holmestads etterfølger vil starte umiddelbart.

For ytterligere informasjon:

Marcus Johansson, mobil +46 706726686

Moelven Industrier ASA er et Skandinavisk industrikonsern som leverer produkter med tilhørende tjenester til det skandinaviske byggmarkedet. Konsernets virksomheter har ca. 3400 medarbeidere og omsetter årlig for rundt NOK 8 milliarder. Konsernets 52 enheter er organisert i tre divisjoner: Timber, Wood og Byggsystemer. Konsernets formål er å gi folk gode rom.
www.moelven.no
www.moelven.se
www.moelven.dk
www.moelven.com

Om oss

Click here to find all company financial reports: http://www.moelven.com/About-Moelven/Finacial-information/Financial-reports/ Moelven Industrier ASA is a Scandinavian industrial group that supplies products and associated services to the Scandinavian building market. The Group's businesses employ over 3.500 persons and have a total annual turnover of some NOK 11 billion. The Group's 36 business production units are organised into three divisions: Timber, Wood and Building Systems. www.moelven.nowww.moelven.sewww.moelven.dkwww.moelven.com

Abonner

Multimedia

Multimedia