Løser hybelmangel: Stor suksess med boligkonsept for studenter

Report this content

Moelven har de siste to årene hatt eventyrlig suksess med sitt studenthybelkonsept som er utviklet i dialog med Husbanken.

Konseptet som har vakt stor oppmerksomhet hos studentsamskipnader landet over som ønsker å bygge kostnadseffektive studentboliger basert på støtte fra Regjeringen.

Harde krav
Den store interessen har klar sammenheng med Regjeringens knallharde krav til kostnadseffektive løsninger.

Salgssjef Tormod Kvisler i Moelven Byggmodul AS sier at for å få støtte fra Husbanken - som på vegne av Kunnskapsdepartementet forvalter finansieringsordningen – må samskipnadene bygge studentboliger som ikke koster med enn 480.000 eks. moms.

- Det er tydelig at det er et stort behov for å se på kostnadseffektive løsninger. Regjeringen har satt stramme krav til samskipnadene for at støtte til bygging skal oppnås. Dette dreier seg om svært moderne hybelenheter bygget etter dagens standard og komplekse normer. Slike bygg er normalt ikke enkelt å bygge til en kostnad under 480.000 kroner, sier Kvisler.

Kun en av sju har hybel
I følge en reportasje fra Gjøvik i NRK i dag har kun en av sju studenter i dette landet studentbolig. Det betyr 32.000 studentboliger til landets 230.000 studenter. Moelven sitter på tall som viser at det i dag dekkes rundt 15 prosent av hybelbehovet for studenter av samskipnadene. Resten dekkes inn via private aktører.

Derfor lover nå i følge NRK Arbeiderpartiet og Trond Giske å doble utbyggingstakten med statsfinansierte studentboliger til 3000 neste år. I år har utbyggingstakten vært 1500 i året.

Stor interesse
Moelven har de siste to årene levert flere studenthybelprosjekter, blant annet i Bakkenteigen i Vestfold, Kallerud på Gjøvik og Kringsjå i Oslo. Flere er på gang. Pågangen fra andre studentsamskipnader er stigende og interessen er stor.

Salgssjef Tormod Kvisler mener forklaringen er enkel:

- Kundene får det de ber om til en pris, et tempo og kvalitet som monner. Høyverdig arkitektonisk standard eller mer enkle, midlertidige løsninger som det f.eks. ble valgt på Kringsjå i Oslo. Statens krav er knallharde. Moelven hybelkonsept derfor avgjørende for mange. Å bygge og oppføre et høystandard hybelbygg i fabrikk i kontrollerte former er nemlig vesentlig raskere og rimeligere enn tradisjonell plassbygging. Det er nesten uslåelig, sier Kvisler.

For mer informasjon:

Tormod Kvisler, mobil 91146389

Moelven Industrier ASA er et Skandinavisk industrikonsern som leverer produkter med tilhørende tjenester til det skandinaviske byggmarkedet. Konsernets virksomheter har ca. 3400 medarbeidere og omsetter årlig for rundt NOK 8 milliarder. Konsernets 52 enheter er organisert i tre divisjoner: Timber, Wood og Byggsystemer. Konsernets formål er å gi folk gode rom.
www.moelven.no
www.moelven.se
www.moelven.dk
www.moelven.com

Tags:

Multimedia

Multimedia