Mjøstårnet ER verdens høyeste

Hvorfor blir «Mjøstårnet» verdens høyeste trehus? Her er svaret!

Svaret ligger i følge direktør Rune Abrahamsen i Moelven Limtre AS først og fremst i at «HoHo-tower” i Wien – som blir 84 meter høyt –  ikke blir definert som et trehus.

- Hoho er for det første ikke et trehus slik definisjonen for dette vil bli. Det er et tre-betong-hybridhus -også kalt kompositt. For det andre står bygget ferdig uansett en måned etter at «Mjøstårnet» står ferdig. Men det siste er et underordnet argument om det første er riktig. Og det er det liten tvil om at det vil bli, sier Abrahamsen.

Ledende kompetanse
Den norske limtresjefens og sivilingeniørens kompetanse på store trekonstruksjoner og høye bygg i tre vekker internasjonal oppmerksomhet. Derfor var han invitert ned til Australia for å delta i en workshop i regi av CTBUH (
Council On Tall Buildings And Urban Habitat) i oktober. Workshopen ble arrangert rett i forkant av en stor konferanse om høye bygg. Konferansen heter Sydney CTBUH 2017 International Conference.

Abrahamsen holdt et innlegg i «Tall Timber Workshop» om det som blir verdens høyeste trehus – 
Mjøstårnet. Deretter deltok han i en diskusjon utover dagen om hva som skulle bli den internasjonale normen for hva som kan kalles et bygg i tre.

- Både i workshopen og i konferansen har det vært diskutert sammen med flere eksperter fra hele verden. Bakgrunnen er at det etter hvert har blitt mange treprosjekter som hevder å være verdens høyeste, Europas største og Amerikas høyeste leilighetsbygg. Uten regelverk har de fleste sine ord i behold, sier Abrahamsen.

Internasjonal norm
På oppdrag fra CTBUH har engelskmannen Dr.  
Robert Foster – som også var deltaker i ekspertgruppen i Sydney - laget et forslag på bakgrunn av diskusjonene som vil bli sendt til styringskomitéen i CTBUH. Det er grunn til å tro at CTBUH vil godkjenne dette forslaget en gang i løpet av vinteren, og at vi da har en tydelig internasjonal norm for hva som kan karakteriseres som et trehus.

- I henhold til dette forslaget vil både «Treet» i Bergen og «Mjøstårnet» i Brumunddal bli definert som trehus, mens hus med avstivende betongkjerner – slik som «HoHo» i Wien og Brock Commons i Vancouver bli definert som tre-betong hybridhus - eller komposittbygg. Følgelig kan man forvente at Mjøstårnet vil bli kåret til verdens høyeste trehus når det står ferdig, sier Abrahamsen.

Viktigst med tre
Abrahamsen presiserer likevel at for Moelven og for miljøet generelt er det viktig at det blir brukt smarte løsninger i tre i flest mulig bygg, gjerne i kombinasjon med andre materialer, uavhengig om bygget defineres som det ene eller andre.

- Og det kan vi bidra til. Komposittbyggene i Wien og Vancouver viser hvordan man kan bygge høye og store bygg med mye tre. Selv om husene ikke defineres som trehus er de fremragende eksempler på hvordan man kan oppnå stor reduksjon i klimagassutslipp ved å kombinere materialer, sier han.

CTBUH er en kjempeorganisasjon med stor betydning i internasjonal byggebransje. Organisasjonen skal ivareta interessene til de som bygger og interesserer seg for skyskrapere. Det bygges i dag skyskrapere på opp mot en kilometer i høyde. CTBUH er globalt anerkjent for å ha etablert måleregler, definisjoner og kategorier som brukes bl.a. av Guinness rekordbok.

Viktig konklusjon
Abrahamsen forteller at forslaget Robert Foster har sendt til styringskomitéen i CTBUH er svært viktig.

- Per i dag finnes det ikke en internasjonal norm eller kategori for bygg i tre. Det finnes kun kategorier og normer for stål, betong, kompositt og samvirkekonstruksjoner (stål/betong eller betong/stål). Forslaget som sannsynligvis blir godkjent, er således viktig for hele bransjen, sier Abrahamsen.

Klima er i vinden
Abrahamsen sier at  klimaspørsmålet er langt viktigere enn det har vært før på den internasjonale arenaen. 

- Å bygge med tre er derfor voldsomt i vinden. Det er trolig en av årsakene til at temaet kommer opp nå, sier Abrahamsen. 

For ytterligere informasjon:
Direktør Rune Abrahamsen, mobil +4792652912

Moelven Industrier ASA er et Skandinavisk industrikonsern som leverer produkter med tilhørende tjenester til det skandinaviske byggmarkedet. Konsernets virksomheter har ca. 3400 medarbeidere og omsetter årlig for rundt NOK 8 milliarder. Konsernets 52 enheter er organisert i tre divisjoner: Timber, Wood og Byggsystemer. Konsernets formål er å gi folk gode rom.
www.moelven.no
www.moelven.se
www.moelven.dk
www.moelven.com

Multimedia

Multimedia

Dokumenter og linker