Moelven danner grenseløst selskap

Moelven Nordia AS går sammen med sitt svenske søsterselskap Moelven Eurowand AB og danner fra og med 1. januar 2014 en organisasjon.

I to år har begge selskapene arbeidet sammen for å se hvordan de kan dra nytte av hverandres ressurser og kompetanse. Det er to sterke selskaper, begge ledende i sine land, som begge ser store samordningsgevinster ved sammenslåingen.

– Sammenslåingen er et naturlig ledd i utviklingen. Vi er en del av det samme konsernet, og leverer omtrent samme type produkter, og i og med at landegrensene spiller en stadig mindre rolle, vil vi tilpasse organisasjonen vår etter det, sier Orvar Sandelin, daglig leder ved Moelven Eurowand.

– I dag produserer vi stort sett de samme produktene, til omtrent samme type kunder. Gjennom sammenslåingen styrker vi oss på alle fronter. Vi får en sterkere utviklingsavdeling, samordningsfordeler i produksjon, og har mye å tjene på samordnede innkjøp, bare for å nevne noen av alle synergieffektene vi regner med, sier Moelven Nordias daglige leder, Trygve A. Toften, som også blir daglig leder for det nye selskapet.

Offensiv satsing 

Sammenslåingen er en offensiv satsing som skal gi økt salg og lønnsomhet. Det som først kommer til å merkes når virksomheten går over i det nye selskapet ved nyttår, er:

• Innkjøp, produksjon og logistikk blir samordnet.

• De to markedsavdelingene, som allerede har samarbeidet i ett år, blir slått sammen.

• Utviklingsavdelingene blir samordnet og nyutvkling blir styrket

• Personal- og økonomiavdelingene blir samordnet, men det vil fortsatt være behov for spisskompetanse innenfor hvert lands regelverk og forutsetninger.

– Alt i alt vil vi få en sterkere og mer konkurransedyktig organisasjon, der vi enda bedre kan utnytte organisasjonen ressurser og medarbeidernes kompetanse. Vi legger til rette for et grenseløst samarbeid både for medarbeiderne våre og kundene, sier Trygve A. Toften.

Har du spørsmål om sammenslåingen, er du velkommen til å kontakte Trygve A. Toften, på telefon
908 74 964 eller e-post: trygve-a.toften@moelven.no

Selskapene Moelven Nordia AS i Norge og Moelven Eurowand AB i Sverige er markedsledere i sine land. Kundene er entreprenører, industribedrifter og eiendomsselskap. Våre systemløsninger og prefabrikkerte vegger og himlinger brukes først og fremst i nybygg, ombygde eller rehabiliterte næringsbygg. Vi tilbyr også effektive serviceløsninger til våre kunder.Moelven Nordia AS har 14 salgskontorer over hele landet, foruten hovedkontoret på Jessheim. Moelven Eurowand AB har sitt hovedkontor i Örebro, og selskapet har salgskontor i 6 av de største byene.

Om oss

Click here to find all company financial reports: http://www.moelven.com/About-Moelven/Finacial-information/Financial-reports/ Moelven Industrier ASA is a Scandinavian industrial group that supplies products and associated services to the Scandinavian building market. The Group's businesses employ over 3.500 persons and have a total annual turnover of some NOK 11 billion. The Group's 36 business production units are organised into three divisions: Timber, Wood and Building Systems. www.moelven.nowww.moelven.sewww.moelven.dkwww.moelven.com

Abonner

Multimedia

Multimedia