Moelven Eidsvold Værk AS moderniseres

Sag- og foredlingsbedriften på Eidsvold er i startfasen av en omfattende modernisering og investerer i første omgang i ny råsortering. Det medfører en nedbemanning av seks årsverk.

- Vi ønsker med dette å forsterke vår rolle som produsent av foredlet gran til industrimarkedet, sier direktør Knut Skatvedt i Moelven Eidsvold Værk.

Investeringen er et resultat av en intern gjennomgang av bedriften. Moelven Wood AS har de senere årene gjennomført et omfattende moderniseringsprogram på sine øvrige selskap med integrert sag- og foredlingsproduksjon.

– Moelven Eidsvold Værk har en viktig rolle som spesialist på styrkesortert trelast mot industrimarkedet. Med sin produksjon er selskapet hovedleverandør av lengdesortert byggtre inn mot norsk takstolindustri. Vi er samtidig lei for at investeringen medfører at vi må redusere noe på mannskapet, sier Skatvedt.

Råsortering
Det skal monteres ny råsortering i løpet av sommeren, forteller Skatvedt videre.

Parallelt med dette er organisasjonen styrket med ny driftsleder, prosess-sjef og vedlikeholdsansvarlig. Bedriften planlegger videre en ytterligere oppgradering av eksisterende saglinje.

- Det er allerede montert inn et nytt profileringsaggregat. Også høvleri, justerverk og målerammer er gjenstand for oppgraderinger, sier Skatvedt.

Gledelig
Adm. direktør Sverre Kværner i Moelven Wood Norge sier det er svært gledelig på alle måter.


- Skogindustrien har sterke tradisjoner på Eidsvoll. Vi er lokalisert i et område med svært god råstoffkvalitet og har kompetente medarbeidere med lang erfaring. Det er også svært hyggelig at hovedleveransen har gått til Odden Mekaniske Verksted AS på Espa. Det styrker det treindustrielle miljøet i regionen, sier Kværner.

For ytterligere informasjon:
Knut Amund Skatvedt, mobil 48 04 98 62

Moelven Industrier ASA er et Skandinavisk industrikonsern som leverer produkter med tilhørende tjenester til det skandinaviske byggmarkedet. Konsernets virksomheter har ca. 3400 medarbeidere og omsetter årlig for rundt NOK 8 milliarder. Konsernets 52 enheter er organisert i tre divisjoner: Timber, Wood og Byggsystemer. Konsernets formål er å gi folk gode rom.
www.moelven.no
www.moelven.se
www.moelven.dk
www.moelven.com

Om oss

Click here to find all company financial reports: http://www.moelven.com/About-Moelven/Finacial-information/Financial-reports/ Moelven Industrier ASA is a Scandinavian industrial group that supplies products and associated services to the Scandinavian building market. The Group's businesses employ over 3.500 persons and have a total annual turnover of some NOK 11 billion. The Group's 36 business production units are organised into three divisions: Timber, Wood and Building Systems. www.moelven.nowww.moelven.sewww.moelven.dkwww.moelven.com

Abonner