Moelven får bru-leveranser i Østerdalen

Direktør Åge Holmestad i Moelven Limtre AS skriver i dag under kontrakt på levering av to limtrebruer på Rv 3 på Åsta. Kontrakten er med AF-gruppen og er på i underkant av NOK 20 millioner og vil ha stor betydning for sysselsettingen for limtreprodusenten utover våren 2013.

Ikke bare har de to leveransene betydning for at arbeidsplassene blir vesentlig tryggere utover våren for de ansatte ved Moelven Limtre AS. Leveransen er også en bekreftelse på at Moelven Limtre fortsatt er en attraktiv bedrift i markedet som konkurrerer om leveranser på større limtrekonstruksjoner i Norge.

Tøff konkurranse
- I de siste årene har vi hatt sterk konkurranse fra baltiske, tyske og østerrikske limtreprodusenter på leveranser til trebruer i Norge. Vi har opplevd sterkere konkurranse enn vi tidligere har hatt i dette segmentet. Derfor er det gledelig å registrerer at vi i høyeste grad fortsatt er med både kompetanse-, pris-, og kvalitetsmessig, sier direktør Åge Holmestad i Moelven Limtre AS.

Holmestad forteller at bedriften også skal levere ei trebru over jernbanelinja litt nord for Minnesund.

Også bru ved Minnesund
- Brua heter Støjordet Bru og det er Alpine Bau som her er bestiller og entreprenør. Den skal leveres veldig raskt, faktisk i løpet av våren 2013. I begge tilfellene – både i Østerdalen og Minnesund – har vi konkurrert med både tyske og østerrikske aktører, sier Holmestad.

Limtrebruene i Østerdalen skal leveres og monteres sent på året 2013, og produksjonen av konstruksjonene starter allerede i vinter/vår. Bruene ligger langs RV3 henholdsvis over Åsta og litt nord for Åsta. Den siste krysser riksvei 3.

Flotte bruer
- Dette er vår første leveranse for entreprenøren AF-gruppen. Slikt sett er den spennende og det er to svært flotte bruer. Men mest fornøyd er jeg over at disse leveransene er med å sikre arbeidsplassene på Moelven Limtre, og at vi fortsatt er å regne med i det norske markedet. Om noen hadde trodd noe annet, sier Åge Holmestad.

For ytterligere informasjon:

Åge Holmestad
Mobil:
95864620
E-post:
age.holmestad@moelven.no

Moelven Industrier ASA er et Skandinavisk industrikonsern som leverer produkter med tilhørende tjenester til det skandinaviske byggmarkedet. Konsernets virksomheter har ca. 3400 medarbeidere og omsetter årlig for rundt NOK 8 milliarder. Konsernets 52 enheter er organisert i tre divisjoner: Timber, Wood og Byggsystemer. Konsernets formål er å gi folk gode rom.
www.moelven.no
www.moelven.se
www.moelven.dk
www.moelven.com

Om oss

Click here to find all company financial reports: http://www.moelven.com/About-Moelven/Finacial-information/Financial-reports/ Moelven Industrier ASA is a Scandinavian industrial group that supplies products and associated services to the Scandinavian building market. The Group's businesses employ over 3.500 persons and have a total annual turnover of some NOK 11 billion. The Group's 36 business production units are organised into three divisions: Timber, Wood and Building Systems. www.moelven.nowww.moelven.sewww.moelven.dkwww.moelven.com

Abonner

Multimedia

Multimedia