Moelven fortsetter satsningen i Dalsland

Moelven Tom Heurlin AB i Ånimskog investerer ca 50 millioner SEK i et helt nytt høvleri. Det nye anlegget skal tas i drift etter sommeren 2012 og øker produksjonskapasiteten fra ca 50 000 m3 per år til ca 80 000 m3. Da selskapets sagbruk ble avviklet i 2008 ble virksomheten konsentrert til høvling og eksport av paneler og industrikomponenter. Den investeringen som nå er besluttet av Moelvens konsernstyre gir Moelven Tom Heurlin AB en enda sterkere posisjon som høvleri gjennom at man ved siden av produksjon av inn- og utvendige paneler, industrikomponenter, lekter og pallekarmer, også får kapasitet til mer spesialisert tilvirkning.

Selskapets produkter går i hovedsak til eksport i Europa, med Tyskland, Frankrike, England og Beneluxlandene som de viktigste markedene.
- Det er veldig positivt at vi får mulighet til å bygge et fremtidsrettet eksporthøvleri som styrker vår markedsposisjon i Europa. Vi har god kompetanse, kultur og infrastruktur i Ånimskog som borger for at denne satsningen skal bli vellykket, sier divisjonssjef i Moelven Timber, Johan Padel. Han betoner også at det er viktig for Moelven å komplettere tilbudet med ytterligere videreforedling av konsernets produkter til de viktige eksportmarkedene.

Jonny Andersson, som er VD ved Moelven Tom Heurlin AB, gleder seg over investeringsbeslutningen.
- Dette er veldig artig og organisasjonen i Ånimskog har ventet lenge på å få gjennomføre denne satsningen. Men det er også et stort ansvar, og vi skal gjøre alt som står i vår makt for at dette skal bli en lønnsom investering for eierne, sier han.

Moelven startet for noen år siden arbeidet med å modernisere sagbruket Moelven Nössemark Trä AB, hvor det gjennomføres et investeringsprogram på nærmere 200 millioner SEK.
- Den nye beslutningen om å satse i Ånimskog forsterker vår posisjon i regionen og blir et bra bidrag til foredling av den lokale råvaren i Dalsland, sier Johan Padel.

Det nye høvleriet bygges i 2012 med planlagt driftsstart etter sommeren 2012. Moelven Tom Heurlin AB har for tiden ca 24 ansatte og omsetter for ca 100 millioner SEK. Investeringen i det nye høvleriet øker effektiviteten og kan påvirke bemanningsbehovet.


Ytterligere informasjon
Divisionschef Johan Padel, +4741540645
VD Jonny Andersson, +46706286824

Om oss

Click here to find all company financial reports: http://www.moelven.com/About-Moelven/Finacial-information/Financial-reports/ Moelven Industrier ASA is a Scandinavian industrial group that supplies products and associated services to the Scandinavian building market. The Group's businesses employ over 3.500 persons and have a total annual turnover of some NOK 11 billion. The Group's 36 business production units are organised into three divisions: Timber, Wood and Building Systems. www.moelven.nowww.moelven.sewww.moelven.dkwww.moelven.com

Abonner