Moelven gir 500.000 til Redd Barna

Det skandinaviske tre-konsernet Moelven forlenger samarbeidet med Redd Barna og gir i år som i fjor 500.000 kroner for å hjelpe barn og unge med skolegang og utdanning i noen av verdens fattigste land.

Når jula nærmer seg er det heller ikke i år noen gave fra arbeidsgiver å hente i postkassa for de 3500 ansatte i Moelven-konsernet. I stedet venter et julebrev fra konsernsjef Morten Kristiansen under juletreet. Han har også i år tatt initiativ til å gi en større pengegave - om lag 140 kroner per ansatt - til Redd Barna. 

- Det er viktig for oss å kunne være med å støtte barn og unge med skolegang og utdanning. Vi har hatt et godt samarbeid med Redd Barna de siste to årene, og vi ønsker å videreføre dette, sier konsernsjef Morten Kristiansen i Moelven.

Godt mottatt
Kristiansen melder at tiltaket har vært svært godt mottatt av samtlige ansatte i Moelven siden tiltaket ble innført i 2015.

- I Moelven har vi hatt tradisjon for å gi alle en gave til jul, men jeg tror at det i dag er forsvinnende få blant våre ansatte i Norge, Sverige og Danmark som faktisk har bruk for flere ting. Ved å gi et større beløp i pengegave til Redd Barna, kan vi i fellesskap bidra til å gjøre noe for andre mennesker – noe som monner, sier han. 

Samarbeidsavtalen med Redd Barna videreføres ut 2018.

Ikke tilfeldig
Det er ikke tilfeldig at pengene går til Redd Barna. I Moelvens strategi for sponsing, er det nettopp formål som tilgodeser barn og unge som skal prioriteres.

- Moelvens datterselskaper er hovedsakelig basert i Skandinavia, – land som har veldig gode oppvekstsvilkår for barn og unge. Vi føler at det er naturlig å bidra til de som er mindre heldige stilt, sier Morten Kristiansen.

Sikrer barna
Generalsekretær Tove R. Wang i Redd Barna sier at  å sikre at barn får utdanning av god kvalitet er en av de aller viktigste oppgavene til Redd Barna.

- For å få dette til trenger vi gode og stabile støttespillere. Det er derfor meget gledelig at Moelven fortsatt ønsker å være partner med Redd Barna, sier Wang.

Jobber i 120 land
Redd Barna kjemper for barns rettigheter og for at alle barn skal overleve, lære og være trygge. De jobber i 120 land og er verdens ledende uavhengige organisasjon for barn.

For ytterligere info:

Konsernsjef Morten Kristiansen, mobil +4791118250

Moelven Industrier ASA er et Skandinavisk industrikonsern som leverer produkter med tilhørende tjenester til det skandinaviske byggmarkedet. Konsernets virksomheter har ca. 3500 medarbeidere og omsetter årlig for rundt NOK 11 milliarder. Konsernets 52 enheter er organisert i tre divisjoner: Timber, Wood og Byggsystemer. Konsernets formål er å gi folk gode rom.
www.moelven.no
www.moelven.se
www.moelven.dk
www.moelven.com

Om oss

Click here to find all company financial reports: http://www.moelven.com/About-Moelven/Finacial-information/Financial-reports/ Moelven Industrier ASA is a Scandinavian industrial group that supplies products and associated services to the Scandinavian building market. The Group's businesses employ over 3.500 persons and have a total annual turnover of some NOK 11 billion. The Group's 36 business production units are organised into three divisions: Timber, Wood and Building Systems. www.moelven.nowww.moelven.sewww.moelven.dkwww.moelven.com

Abonner

Multimedia

Multimedia