Moelven investerer 50 millioner på Sokna

Moelven Soknabruket AS skal i løpet av 2. halvår i 2015 totalrenovere justerverket. Den totale investeringsrammen for dette prosjektet er NOK 50 millioner.

Direktør Atle Nilsen i Moelven Soknabruket sier at alt med unntak av inntaket blir nytt.

- Her under fackseksjon, trimmer, kamerasortering og pakkestasjon. Dette vil bidra til en betydelig kapasitetsøkning i forhold til dagens anlegg som er fra 1975, sier Nilsen.

Helautomatisert
Kamerasortering betyr helautomatisert sortering av de ferdig sagede lengdene.

- Investeringen i kamerasortering blir av det mest moderne som finnes på markedet i dag og er tilsvarende som finnes på Moelven Edanesågen AB. Men selvsagt nyere. Nå blir vi ikke lenger avhengig av det menneskelige øye. Automatikken sørger for en bedre og mer stabil kvalitet. Det vil markedet merke, sier Nilsen.

Større oppgradering
Investeringen er en del av en større oppgraderingsplan for å effektivisere driften ved sagbruket.

- Vi gjør noe i en situasjon hvor det ellers ikke investeres mye, og det oppfattes – blant annet av skognæringen rundt oss – som svært positivt. Vi sikrer arbeidsplasser på bruket og tilhørende næringer. Dermed sikrer vi også tømmerleveranser for skogeierene, sier Nilsen.

Moelven Soknabruket AS sager 160.000 kubikk gran og furu i året hvorav 70.000 kubikk blir solgt til treforedlingsvirksomhet eksternt og 90.000 kubikk blir brukt i egen produksjon i bedriftens høvlerivirksomhet.

Like mange ansatte
Nilsen sier at investeringen ikke vil få noen påvirkning på antall ansatte.

- Imidlertid hadde det vært en viss fare for at vi hadde måtte sagt opp noen på sikt dersom investeringen ikke hadde blitt besluttet gjennomført. Dermed blir det slik at vi øker produksjonskapasiteten vesentlig, men blir likt antall ansatte.

På Moelven Soknabruket blir det nemlig slik at det volumet som tidligere ble produsert i en to-skiftsordning, nå kan produseres på et skift på dagtid.

Sag og høvleri
Bedriften er et kombinert sag- og høvleri der skurlast blir levert både til det skandinaviske markedet og til eksport utenfor Skandinavia der England og Tyskland er hovedmarkeder. Bedriften eksporter rundt 70 prosent av sine skurlastprodukter.

- Når det gjelder våre produkter fra høvleriet selges disse i hovedsak til det norsk handelsmarkedet. Etter investeringen vil vi blant annet bli i stand til å tilby kundene økt kapasitet på lengdesatte produkter, sier Nilsen.

Av den totale produksjonen på Moelven Soknabruket går rundt 30 prosent til eksport, mens 70 prosent ender i norske byggevarehus eller treforedlingsbedrifter i Skandinavia.

Anleggsstart i august
Anleggsstart blir august 2015 med oppstart i januar 2016. I de siste årene har det blitt gjort flere oppgraderinger i bedriften. Blant annet ble det investert 25 millioner kroner i nye trelasttørker i 2014.

- Det styrker vår konkurransekraft vesentlig, sier Nilsen.

I 2014 omsatte bruket for NOK 332 millioner kroner på driften, hvilket var en økning på NOK 46 millioner fra året før. Driftsresultatet endte på sterke NOK 29 millioner kroner mot NOK 13 millioner året før.

Hovedleverandør på den mekaniske delen av investeringen blir Ringsaker Industriservice. Rema Sawco AB leverer kamerasorteringen.

For ytterligere informasjon:
Atle Nilsen, mobil +4791546626

Moelven Industrier ASA er et Skandinavisk industrikonsern som leverer produkter med tilhørende tjenester til det skandinaviske byggmarkedet. Konsernets virksomheter har ca. 3400 medarbeidere og omsetter årlig for rundt NOK 8 milliarder. Konsernets 52 enheter er organisert i tre divisjoner: Timber, Wood og Byggsystemer. Konsernets formål er å gi folk gode rom.
www.moelven.no
www.moelven.se
www.moelven.dk
www.moelven.com

Multimedia

Multimedia