Moelven Iso3 blir Moelven Multi 3 AS

Sammenslåingen av trevarefabrikken i Moelv med Moelven Iso3, fortsetter under det nye navnet Moelven Multi3 AS. Navnet signaliserer at selskapet har flere innovative produkter og viderefører 3-tallet i Iso3. Samtidig med navneskiftet samles all produksjon i lokalene på Mobruk i Moelv.

Daglig leder Sven Egil Holmsen endrer selskapsnavnet for å inkludere flere produkter.

- Vi har nå spennende produkter som fingerskjøtt/pre-cut, branntrygt tre og det prisvinnende Iso3 under samme paraply, sier Holmsen, som er godt fornøyd med navnevalget.

-Navneforslaget kom etter en kreativ prosess der alle de ansatte deltok, forteller han.

Ny produksjonsenhet for Iso3

Produksjonen av Iso3 flyttes i påsken over fra leide lokaler hos Mjøsplast til Moelven Multi3 AS på Mobruk i Moelv.

- Samtidig pågår det prosjektering av en ny og mer automatisert produksjonslinje for Iso3, forteller Holmsen.

-Iso3 vokser stadig og har i 2012 markert seg særlig på store kontorprosjekter med høy miljøprofil. Nye energikrav som kommer i 2015 ventes å øke etterspørselen etter Iso3 betydelig, noe vi skal posisjonere oss for med ny produksjonslinje, sier Holmsen.

Mer pre-cut og eksport av branntrygge produkter

Trevarefabrikken, som har vært en avdeling under Moelven Langmoen, har i 2012 vært gjennom en omstillingsprosess med reduksjon av antall ansatte, samtidig som fingerskjøtanlegget er oppgradert betydelig.

- Omstillingen vil fortsette, men med dagens ansatte, fastslår Sven Egil Holmsen.

- Vi vil øke produksjonen av fingerskjøtte varer mot handels- og prosjektmarkedet. På branntrygge produkter, hvor det er gjennomført et produktutviklingsprosjekt det siste året, ser vi muligheter for å øke avsetningen, særlig mot det danske markedet, avslutter Holmsen.

For mer informasjon, kontakt:

Sven Egil Holmsen, sven-egil.holmsen@moelven.no tlf +47 95 85 85 82

Daglig leder Moelven Multi3 AS

Moelven Industrier ASA er et Skandinavisk industrikonsern som leverer produkter med tilhørende tjenester til det skandinaviske byggmarkedet. Konsernets virksomheter har ca. 3400 medarbeidere og omsetter årlig for rundt NOK 8 milliarder. Konsernets 52 enheter er organisert i tre divisjoner: Timber, Wood og Byggsystemer. Konsernets formål er å gi folk gode rom.
www.moelven.no
www.moelven.se
www.moelven.dk
www.moelven.com

Om oss

Click here to find all company financial reports: http://www.moelven.com/About-Moelven/Finacial-information/Financial-reports/ Moelven Industrier ASA is a Scandinavian industrial group that supplies products and associated services to the Scandinavian building market. The Group's businesses employ over 3.500 persons and have a total annual turnover of some NOK 11 billion. The Group's 36 business production units are organised into three divisions: Timber, Wood and Building Systems. www.moelven.nowww.moelven.sewww.moelven.dkwww.moelven.com

Abonner

Multimedia

Multimedia